Nevenactiviteiten Jan van der Meer

Nevenfuncties die voortkomen uit het ambt van gedeputeerde (onbetaald)

  • Lid Algemeen Bestuur Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Rivierenland
  • Lid Bestuur KlimaatverbondLid Algemeen en Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Nijmegen
  • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Rivierenland
  • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Veluwe IJssel
  • IPO lid Bestuurlijke Adviescommissie Energie
  • IPO portefeuillehouder Klimaat
  • Ambassadeur landelijke samenwerking aanpak Asbestdaken

Nevenfuncties die niet voortkomen uit het ambt van gedeputeerde (onbetaald)

Geen

Nevenfuncties die niet voortkomen uit het ambt van gedeputeerde (betaald)

Geen