Biodiversiteit: meer groen in stad en dorp

Groene tuin voor gebouw

Gelderland is de groenste provincie en dat willen we blijven. We werken aan sterkere natuur, meer variatie aan planten- en diersoorten en een goede samenhang van deze soorten. Dit zorgt voor meer biodiversiteit. We doen dit in heel Gelderland: niet alleen in natuurgebieden, maar ook op het platteland en in stad en dorp.

Een groener Gelderland

We willen de variatie aan dieren en planten in Gelderland vergroten. Daarom versterken we onze natuurgebieden en maken we bossen vitaler. Maar ook buiten natuurgebieden werken we aan de biodiversiteit. Zo zorgen we voor meer groen en diversiteit bij de boer, langs wegen, in en langs watergangen en in de stad. Hiermee vergroten we de overlevingskansen van planten- en diersoorten. De natuur is hierdoor minder kwetsbaar voor bijvoorbeeld droogte of ziekte. Een sterke natuur is belangrijk voor schoon water, minder klimaatverandering en voedselproductie. In het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit (PDF, 9,14 MB) laten we zien wat we de komende 5 tot 10 jaar doen om Gelderland groener en meer biodivers te maken. Dit doen we samen met onze partners en met alle inwoners van Gelderland.

Uitgeschreven tekst

Klimaatadaptatie

Meer groen draagt bij aan het verminderen van klimaatverandering. Het aanplanten van bomen verlaagt de temperatuur en bomen houden CO2 vast. Groen, in plaats van stenen, kan grote hoosbuien opvangen en grotere hoeveelheden water vasthouden. Wanneer we aandacht besteden aan bijdragen aan biodiversiteit, dragen we meteen bij aan klimaatadaptatie.

Laat u inspireren

Op deze pagina vindt u meer inspiratie over wat u zelf kunt doen als gemeente, inwoner, ondernemer of organisatie om uw omgeving groener te maken. We kunnen en moeten veel meer doen voor de natuur. Het is niet genoeg om deze alleen in de aangewezen natuurgebieden te beschermen, want de natuur kent geen grenzen. Daarom gaan we samen onze woonwijken, bedrijventerreinen en winkelcentra vergroenen.

Groene woonwijken

Een groene inrichting van een woonwijk draagt bij aan het leefplezier en de uitdagingen van een veranderend klimaat. Groen verkoelt, biedt schaduw en vangt neerslag op. Maatregelen die hittestress, wateroverlast voorkomen of water­tekort beperken, gaan uitstekend samen met het vergroten van biodiversiteit. Kleine maatregelen kunnen al een verrassend groot effect hebben. De brochure ‘Hoe vergroenen we woonwijken?’ (PDF 3 MB)     geeft inzicht in de mogelijke maatregelen die u kunt nemen. Ze zorgen voor een duurzame en toekomstbestendige inrichting en beheer van bestaande en nieuwe woonwijken.

Uitgeschreven tekst

Groene bedrijventerreinen

In Gelderland beslaan bedrijventerreinen 8.000 hectare van ons oppervlak. Duurzame en gezonde bedrijventerreinen zijn bij uitstek geschikt voor klimaatadaptatie en vergroening. Kleine en betaalbare maatregelen kunnen al een verrassend groot effect hebben. De brochure ‘Hoe vergroenen we bedrijventerreinen?’ (PDF 3,9 MB)     geeft inzicht in de mogelijke maatregelen die u kunt nemen voor een duurzame en toekomstbestendige inrichting en beheer van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen.

Uitgeschreven tekst

Groene winkelcentra

Waterschade door hevige regenbuien en omzetverlies door langdurige hitte zijn gevaren voor winkeleigenaren en horecaondernemers. Vergroening van de binnensteden trekt vaak investeerders, ondernemers en burgerinitiatieven aan. Een prettig gevolg, want in binnensteden staan steeds meer gebouwen leeg. De brochure ‘Hoe vergroenen we winkelcentra?’ (PDF 3,9 MB)     geeft inzicht in de mogelijke maatregelen die je kunt nemen voor slimme en toekomstbe­stendige winkelgebieden.