Biodiversiteit in stad en dorp

Veel steden en dorpen zijn nu nog overwegend versteend. Hierdoor is de variatie aan plant- en diersoorten (biodiversiteit) laag. Op deze plekken ontstaat het ongewenste hitte-eilandeffect.
Wooncomplex met natuur

Vergroenen

Het aanleggen van groen verbetert de leefbaarheid en gaat het hitte-eilandeffect tegen. Mensen voelen zich gelukkiger en gezonder in een groener omgeving. Het draagt bij aan de biodiversiteit en zorgt ervoor dat steden en dorpen beter bestand zijn tegen hittestress, droogte en wateroverlast. Daarom willen we Gelderse woonwijken, bedrijventerreinen en winkelgebieden vergroenen.

Groene woonwijken

Een groene inrichting van een woonwijk draagt bij aan het leefplezier en de uitdagingen van een veranderend klimaat. Groen verkoelt, biedt schaduw en vangt neerslag op. Maatregelen die hittestress, wateroverlast voorkomen of water­tekort beperken, gaan uitstekend samen met het vergroten van biodiversiteit. Kleine maatregelen kunnen al een verrassend groot effect hebben. 

De brochure hiernaast laat zien welke opties er zijn voor groenere woonwijken, voor een duurzame en toekomstbestendige inrichting. Er staat ook beschreven hoe we bestaande en nieuwe woonwijken duurzaam beheren.

Subsidie voor inwoners met groene initiatieven 

Inwoners die zich in willen zetten voor een grotere biodiversiteit in hun omgeving willen wij graag helpen. Denk aan het neerzetten van een bijenhotel of vogelhuisjes of aan het opknappen van een buurttuintje, zodat er meer soorten planten en dieren kunnen leven. We stellen geld ter beschikking om die ideeën makkelijker uit te kunnen voeren. 

Hoe werkt het?

Via de organisatie ‘Crowdfunding VoorNatuur’ kunt u uw plan indienen. Draagt uw initiatief bij aan meer biodiversiteit? Dan maakt u kans op een bijdrage van 60 % van de kosten voor de uitvoering van uw plan tot maximaal €5000,= . De overige 40% van de kosten moet u via uw eigen crowdfundingcampagne inzamelen. Het team van Crowdfunding VoorNatuur gaat met u in gesprek om u te helpen. Zij begeleiden bij het inzamelen van geld en het campagne voeren. 

Dien uw idee in via de website van Crowdfunding voor Natuur. Daar kunt u zien hoe het werkt en kunt u zien welke initiatieven u al voor zijn gegaan.

Groene schoolpleinen 

In Gelderland zijn al bijna 300 groene schoolpleinen. Dat is ongeveer 1 op de 3 schoolpleinen. Zowel voor basisscholen als voortgezet onderwijs heeft het vergroenen van schoolpleinen veel voordelen.  

Groene schoolpleinen zijn goed voor de gezondheid, beweging, concentratie en leerprestaties van leerlingen. Het maakt leerlingen socialer, zelfverzekerder en creatiever. Ook draagt een groen schoolplein bij aan de natuur doordat het voedsel en beschutting kan bieden aan dieren zoals insecten en vogels. Meer begroeiing en het weghalen van verharding brengt verkoeling op hete dagen en zorgt ervoor dat water beter de grond in kan zakken bij heftige regenbuien.  

Aan de slag 

Wilt u aan de slag met het vergroenen van uw plein? Instituut Voor Natuureducatie Gelderland (IVN) heeft samen met ons een stappenplan ontwikkeld dat u kan helpen om uw idee te realiseren.  

Groene bedrijventerreinen

In Gelderland beslaan bedrijventerreinen 8.000 hectare van ons oppervlak. Ze zijn nu nog vaak erg versteend, maar er liggen grote kansen voor vergroening. Kleine en betaalbare maatregelen kunnen al een verrassend groot effect hebben. 


De brochure hiernaast laat zien welke maatregelen er zijn voor een duurzame en toekomstbestendige inrichting. En een duurzaam beheer van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen.

Groene winkelcentra

Waterschade door hevige regenbuien en omzetverlies door langdurige hitte zijn gevaren voor winkeleigenaren en horecaondernemers. Deze problemen kunnen worden voorkomen door binnensteden te vergroenen. De aanwezigheid van groen trekt bovendien vaak investeerders, ondernemers en burgerinitiatieven aan. Dit is een positief gevolg, want in binnensteden staan steeds meer gebouwen leeg. 


De brochure hiernaast laat zien wat de opties zijn voor slimme en toekomstbestendige winkelgebieden.

Groene sportparken

Sportparken zijn gezond: een plek om lekker te bewegen en mooie herinneringen te maken met elkaar. Sportparken zijn óók groene plekken in stad en dorp. Ze kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan biodiversiteit en stapstenen vormen tussen leefgebieden van dieren en planten. 
En zeg nou zelf: een gonzende, kleurige en levendige omgeving sport ook veel lekkerder!

De brochure Sport & Natuur laat zien hoe je met kleine ingrepen je sportpark biodiverser kunt maken. Met behulp van de EcoCheck Sportparken ontdek je in 5 stappen hoe biodivers je park is en waar verbeterkansen liggen.