Biodiversiteit in stad en dorp

Veel steden en dorpen zijn nu nog overwegend versteend. Hierdoor is de variatie aan plant- en diersoorten (biodiversiteit) laag. Op deze plekken ontstaat het ongewenste hitte-eilandeffect.
Biodiversiteit in stad en dorp

Vergroenen

Het aanleggen van groen verbetert de leefbaarheid en gaat het hitte-eilandeffect tegen. Mensen voelen zich gelukkiger en gezonder in een groener omgeving. Het draagt bij aan de biodiversiteit en zorgt ervoor dat steden en dorpen beter bestand zijn tegen hittestress, droogte en wateroverlast. Daarom willen we Gelderse woonwijken, bedrijventerreinen en winkelgebieden vergroenen.

Lees ook

Signaalsoorten in Ede

Signaalsoorten in Ede transcriptie

1 00:00:10,640 --> 00:00:14,160 Carlo, wist je dat we bij de vlinderstichting ook sleedoornpages hebben? 2 00:00:14,160 --> 00:00:15,160 Ja! 3 00:00:15,160 --> 00:00:17,160 Ja, hier heb je zo'n sleedoorn. 4 00:00:18,000 --> 00:00:23,880 Vlinder zijn een hele mooie groep, die zeggen ons precies hoe het gaat met het landschap. 5 00:00:24,520 --> 00:00:28,880 Als er iets in het systeem niet klopt, zie je gelijk dat vlinders daarop reageren.   6 00:00:29,880 --> 00:00:32,240 Ze hebben nogal een complexe levensfase, want ze beginnen als ei... 7 00:00:32,240 --> 00:00:34,680 dan worden ze rups, die gaan verpoppen en dan heb je en vlinder. 8 00:00:35,080 --> 00:00:38,320 Al die vier stadia hebben verschillende eisen aan hun omgeving... 9 00:00:38,320 --> 00:00:41,440 dus als er ergens iets fout gaat, vallen ze om. 10 00:00:43,600 --> 00:00:48,440 Je hebt hier die jonge uitlopers, dat is waar de sleedoornpage haar eitjes legt. 11 00:00:49,640 --> 00:00:53,400 Wat heel belangrijk is, is dat je zo'n boom hebt waar zo'n sleedoornpage in leeft... 12 00:00:53,400 --> 00:00:55,880 dat er in de omgeving ook voedsel te vinden is. 13 00:00:57,680 --> 00:00:59,800 Dus ja, dan moeten er ook bloemen zijn. 14 00:01:04,360 --> 00:01:07,360 Er moet heel veel gebeuren en er moet snel wat gebeuren... 15 00:01:07,360 --> 00:01:09,200 maar het mooie is dat het allemaal kan. 16 00:01:09,960 --> 00:01:13,120 We hebben sinds kort een programma biodiversiteit opgesteld... 17 00:01:13,120 --> 00:01:16,160 en wat wij gaan doen, is natuurinclusief ontwerpen. 18 00:01:16,160 --> 00:01:20,160 Dus dat betekent dat je met landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en ecologen... 19 00:01:20,160 --> 00:01:21,160 aan tafel gaat zitten... 20 00:01:21,680 --> 00:01:26,520 om een plek te maken, waarbij vanuit beginsel rekening houdt met natuur. 21 00:01:35,920 --> 00:01:40,320 Je ziet echt verstoorde grond, en heel langzaam wordt dat dan weer kruidenrijk, zoals hier. 22 00:01:41,920 --> 00:01:43,720 Je hoort veel sprinkhanen. 23 00:01:44,160 --> 00:01:47,520 Kijk dit soort soorten krijg je dan gewoon in je tuin, gratis en voor niets. 24 00:01:48,200 --> 00:01:52,640 De grote groene sabelsprinkhaan. Eind van de middag, kabaal kunnen ze maken. 25 00:01:52,963 --> 00:01:58,720 Dat betekent dat er veel verschil is in kruiden, in verschillende soorten planten. 26 00:02:00,014 --> 00:02:05,120 Je ziet ook door die natuurlijke variatie de eikenprocessierups wordt onderdrukt. 27 00:02:05,651 --> 00:02:10,320 Je bent 'm misschien niet kwijt, maar grote plaagvorming heb je op dit stuk niet. 28 00:02:10,967 --> 00:02:13,440 Dat komt omdat er veel meer biologische bestrijders in zitten. 29 00:02:16,260 --> 00:02:19,440 Ik denk dat het belangrijk is dat als wij natuurinclusief willen gaan ontwerpen... 30 00:02:19,918 --> 00:02:23,360 Dat er dan onder andere mensen aan tafel zitten met de juiste ecologische expertise. 31 00:02:24,076 --> 00:02:29,480 Er zijn gemeenten met goede stadsecologen, dan zou mijn advies zijn houd die mensen binnen boord. 32 00:02:29,480 --> 00:02:32,320 en zorg dat je extra capaciteit krijgt want dat heb je nodig. 33 00:02:33,314 --> 00:02:37,600 En ik zou willen voorstellen aan gemeenten die geen ecoloog hebben om er een in dienst te nemen. 34 00:02:39,010 --> 00:02:42,560 Structuur en afwisseling, daar gaat het om. Dat krijg je door anders te beheren. 35 00:02:42,952 --> 00:02:47,880 We hebben kleurkeur ontwikkeld zodat gemeenten een stukje kunnen worden ontzorgd. 36 00:02:48,966 --> 00:02:53,000 Wij schrijven een normenboek waarvan we zeggen: als je het zo doet... 37 00:02:53,161 --> 00:02:56,560 weten we een ding zeker. Die biodiversiteit is gegarandeerd. 38 00:02:56,999 --> 00:02:58,520 Dan bouw je een goed milieu op.

Bekijk de video en ontdek hoe gemeente Ede werkt aan biodiversiteit in de stad.

Groene woonwijken

Een groene inrichting van een woonwijk draagt bij aan het leefplezier en de uitdagingen van een veranderend klimaat. Groen verkoelt, biedt schaduw en vangt neerslag op. Maatregelen die hittestress, wateroverlast voorkomen of water­tekort beperken, gaan uitstekend samen met het vergroten van biodiversiteit. Kleine maatregelen kunnen al een verrassend groot effect hebben. 


De brochure hiernaast laat zien welke opties er zijn voor groenere woonwijken, voor een duurzame en toekomstbestendige inrichting. Er staat ook beschreven hoe we bestaande en nieuwe woonwijken duurzaam beheren.

Download de brochure

Een tijdelijk buurtpark in Winterswijk

Een tijdelijk buurtpark in Winterswijk transcriptie

1 00:00:15,520 --> 00:00:18,920 We zijn hier op een locatie, we noemen dat het belastingparadijs. 2 00:00:21,000 --> 00:00:23,400 er stond hier een kantoor van een paar duizend vierkante meter... 3 00:00:23,720 --> 00:00:25,760 waar zo'n beetje vijftien à twintig jaar geleden... 4 00:00:25,840 --> 00:00:29,600 een paar honderd belastingambtenaren aan het werk waren. 5 00:00:30,880 --> 00:00:33,160 Het kantoor stond leeg en er was geen nieuwe gebruiker. 6 00:00:35,040 --> 00:00:37,680 En dan zie je hier balken, daar kun je op zitten. 7 00:00:37,960 --> 00:00:39,760 Hier komt bijvoorbeeld een sport-speelweide. 8 00:00:39,840 --> 00:00:40,880 Bij dat bultje daar. 9 00:00:41,200 --> 00:00:45,960 Er zijn toen verschillende buurtbewoners, met IVN en scholieren samen gaan zitten... 10 00:00:46,160 --> 00:00:48,120 en die hebben toen verschillende ideeën ontwikkeld. 11 00:00:48,240 --> 00:00:51,880 En er waren ook mensen uit de buurt die zeiden: kunnen we niet aan natuurontwikkeling doen? 12 00:00:52,320 --> 00:00:54,560 En in die natuur kunnen kinderen ook spelen. 13 00:00:55,080 --> 00:00:59,080 Kunnen ook andere mensen activiteiten ontplooien. Dat kan misschien best samen gaan. 14 00:00:59,240 --> 00:01:02,000 Het wordt ingezaaid, de bloemen gaan bloeien. 15 00:01:02,240 --> 00:01:06,320 Kunnen we ook een crossbaantje daar misschien beginnen, dat past ook prima in de natuur. 16 00:01:08,440 --> 00:01:11,760 De bijenimker uit Winterswijk moet weg van een andere locatie. 17 00:01:11,960 --> 00:01:14,800 Die zei: geweldig, als je hier natuur ontwikkelt, mag ik met mijn bijen erbij? 18 00:01:15,160 --> 00:01:17,760 En zo ontstonden er ideeën die elkaar versterken. 19 00:01:30,880 --> 00:01:33,960 Het hele terrein wordt teruggebracht naar een natuurproject. 20 00:01:34,600 --> 00:01:38,760 De materialen die vrijgekomen zijn met de sloop van het terrein gaan we hergebruiken. 21 00:01:39,480 --> 00:01:41,800 Waaronder de boomstammen die hier overal liggen. 22 00:01:41,880 --> 00:01:43,880 Die worden straks als zitplek gebruikt. 23 00:01:46,000 --> 00:01:50,640 De takken die we hier vrijgekregen hebben, worden als takkenrillen gebouwd. 24 00:01:52,640 --> 00:01:56,400 Verder zijn er tal van bijenheuvels en insectenheuvels aangebracht... 25 00:01:56,560 --> 00:02:00,280 waar hommel, grondhommels, bijen kunnen nestelen en kunnen gaan wonen... 26 00:02:00,360 --> 00:02:01,480 en schuilplekken hebben. 27 00:02:02,480 --> 00:02:05,680 het mooie is ook dat er zaaigoed in komt... 28 00:02:05,800 --> 00:02:07,800 wat er ook van oorsprong zou groeien. 29 00:02:07,800 --> 00:02:10,160 en dat er niet iets vreemds wordt geïmporteerd. 30 00:02:14,280 --> 00:02:17,160 Rondom Winterswijk zijn wel verschillende natuurgebieden... 31 00:02:17,400 --> 00:02:20,600 dat zijn allemaal gescheiden werelden. Je moet eerst een hek over... 32 00:02:20,760 --> 00:02:22,960 je hebt een boerenland met een prikkeldraad eromheen. 33 00:02:23,560 --> 00:02:27,840 En nu wandel je vanuit je woning een heel groot... 34 00:02:27,960 --> 00:02:31,000 gebied zometeen in, dus het is veel toegankelijker. 35 00:02:32,400 --> 00:02:33,840 Het is in principe tijdelijk... 36 00:02:34,400 --> 00:02:39,520 Je ziet het nu al met die jongetjes, die raken nu al gehecht aan zo'n gebied. 37 00:02:40,160 --> 00:02:42,920 Ik denk dat het er een hele lange tijd kan zijn.

In Winterswijk zagen ze kansen voor natuur en recreatie op een braakliggend terrein in een woonwijk.

Groene bedrijventerreinen

In Gelderland beslaan bedrijventerreinen 8.000 hectare van ons oppervlak. Ze zijn nu nog vaak erg versteend, maar er liggen grote kansen voor vergroening. Kleine en betaalbare maatregelen kunnen al een verrassend groot effect hebben. 


De brochure hiernaast laat zien welke maatregelen er zijn voor een duurzame en toekomstbestendige inrichting. En een duurzaam beheer van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen.

Download de brochure

Een groen bedrijventerrein in Arnhem

Een groen bedrijventerrein in Arnhem transcriptie

1 00:00:05,086 --> 00:00:09,040 Mijn naam is Angelique van Wissen, werkzaam bij Kroon aannemersbedrijf. 2 00:00:09,040 --> 00:00:11,800 En in mijn niet-declarabele uren ben ik bestuurslid van... 3 00:00:11,800 --> 00:00:14,440 de Stichting Arnhemse bedrijventerreinen. 4 00:00:18,476 --> 00:00:21,800 Een van de meest recente initiatieven is natuurlijk... 5 00:00:21,978 --> 00:00:23,440 de aanleg van het groen. 6 00:00:23,903 --> 00:00:27,040 In het kader van de hittestress en biodiversiteit... 7 00:00:27,560 --> 00:00:32,760 en we hebben gekeken samen met de gemeente waar we daar uitvoering aan kunnen geven. 8 00:00:34,813 --> 00:00:37,640 Toen hebben we een keer bij onszelf gedacht, van waar... 9 00:00:37,698 --> 00:00:39,840 zouden wij als ondernemers blij van worden? 10 00:00:40,040 --> 00:00:41,800 Dat was toch met name de entrees. 11 00:00:43,058 --> 00:00:46,360 Wat we hier hebben gedaan, is van een groenbruine bult... 12 00:00:46,640 --> 00:00:49,240 want dat was het eigenlijk, gras met een hele hoop onkruid... 13 00:00:49,440 --> 00:00:52,040 een heel mooi, aantrekkelijk plaatje gemaakt. 14 00:00:52,240 --> 00:00:55,520 Diverse beplantingen erin gedaan, wat een hele hoop vlinders, bijen... 15 00:00:55,804 --> 00:00:57,480 en vogels ook aantrekt. 16 00:00:59,664 --> 00:01:03,160 De gemeente was er heel blij mee, die waren heel verbaasd... 17 00:01:03,440 --> 00:01:08,360 dat we door de hele goede samenwerking dit binnen een jaar hebben kunnen realiseren. 18 00:01:09,832 --> 00:01:14,640 De provincie was in het begin skeptisch, die dacht... 19 00:01:14,880 --> 00:01:19,160 waar meestal jaren overheen gaat, hoe krijgen ze het voor elkaar... 20 00:01:19,254 --> 00:01:20,880 dat er al een plan ligt? 21 00:01:21,414 --> 00:01:22,800 We hadden alleen geld nodig. 22 00:01:23,073 --> 00:01:26,120 Ze vonden het plan zo goed, omdat alles al klaar was. 23 00:01:26,678 --> 00:01:29,680 Ze hebben daar meteen medewerking aan verleend. 24 00:01:30,661 --> 00:01:32,480 Daarvan is dit het resultaat. 25 00:01:42,240 --> 00:01:47,000 Het staat nu een half jaar ongeveer. - Ja, groeit goed. 26 00:01:47,000 --> 00:01:51,640 We hebben wel in de hitte besproeid en bewaterd... 27 00:01:51,800 --> 00:01:53,560 maar verder hebben we er weinig aan gedaan. 28 00:01:56,160 --> 00:01:59,320 Ik zou de ondernemers aanraden om op hun terreinen toch eens te kijken of er niet... 29 00:01:59,520 --> 00:02:00,360 ergens een klein plekje is... 30 00:02:00,560 --> 00:02:02,760 waar je wat groen in kunt richten. 31 00:02:03,040 --> 00:02:07,840 Het aanzien van de industrieterreinen wordt ook een stuk leuker en beter. 32 00:02:09,674 --> 00:02:12,320 Vergroenen is doen, je hebt niet veel nodig. 33 00:02:12,520 --> 00:02:13,880 Elk begin is er een. 34 00:02:14,296 --> 00:02:16,000 Je kunt je terrein afscheiden met een hek... 35 00:02:16,544 --> 00:02:18,920 Maar ja, je kunt er ook een plantje tegenaan zetten.

Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen maakte het bedrijventerrein groener. Goed tegen hittestress en goed voor de biodiversiteit. En hierdoor is het terrein aantrekkelijker voor medewerkers en bezoekers. 

Groene winkelcentra

Waterschade door hevige regenbuien en omzetverlies door langdurige hitte zijn gevaren voor winkeleigenaren en horecaondernemers. Deze problemen kunnen worden voorkomen door binnensteden te vergroenen. De aanwezigheid van groen trekt bovendien vaak investeerders, ondernemers en burgerinitiatieven aan. Dit is een positief gevolg, want in binnensteden staan steeds meer gebouwen leeg. 


De brochure hiernaast laat zien wat de opties zijn voor slimme en toekomstbestendige winkelgebieden.

Download de brochure