Lokale hernieuwbare energieprojecten

LET OP! Inmiddels hebben wij in een korte tijd al zoveel aanvragen ontvangen dat het subsidieplafond is bereikt. U kunt momenteel geen aanvraag indienen. Per 7 januari 2019 kunt u weer een aanvraag indienen.

Heeft u in uw buurt een project voor groene (hernieuwbare) energie? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering projecten voor groene (hernieuwbare) energie. Subsidie kan worden aangevraagd door lokale duurzame energiebedrijven en Verenigingen van Eigenaars (VvE). 

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. In onderstaande voorwaarden verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 3.3 (Lokale hernieuwbare energieprojecten en participatie door natuurlijke personen en Verenigingen van Eigenaars).

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.