Lokale hernieuwbare energieprojecten

Heeft u in uw buurt een project voor groene (hernieuwbare) energie? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering projecten voor groene (hernieuwbare) energie. Subsidie kan worden aangevraagd door lokale duurzame energiebedrijven, rechtspersonen zonder winstoogmerk en Verenigingen van Eigenaars (VvE). 

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. In onderstaande voorwaarden verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 3.3 Lokale hernieuwbare energieprojecten en participatie door natuurlijke personen en Verenigingen van Eigenaars.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier '3.3 Lokale hernieuwbare energieprojecten”.

In de checklist verplichte bijlagen (PDF 139 kB) kunt u lezen welke informatie als bijlage bij uw aanvraag meegestuurd dient te worden. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.