In- of uitrit op een provinciale weg

Wilt u een nieuwe (tijdelijke) uitrit maken, een bestaande uitrit wijzigen, verwijderen, of het gebruik daarvan wijzigen? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente waarin de uitrit ligt of komt te liggen. Als de uitrit aansluit op een provinciale weg, dan vraagt de gemeente ons om advies.

Waarvoor

Een uitrit of uitweg is een uitgang van een (landbouw)perceel, woning of bedrijf naar de openbare weg. Onder een uitweg valt dus een oprit voor de auto voor of naast het huis, maar ook een apart pad voor voetgangers dat direct op de openbare weg uitkomt.

Voorwaarden

We verlenen positief advies in de volgende gevallen:

  • als er geen mogelijkheid is om op een gemeentelijke of particuliere weg aan te sluiten;
  • als een perceel nog geen andere uitrit heeft;
  • als de verkeersveiligheid en een vlotte doorstroming van het verkeer op de weg verzekerd zijn.

Bij het beoordelen van de aanvraag houden we  in ieder geval rekening met de volgende situaties:

  • de zichtafstand (rijzicht);
  • de afstand tot kruisingen, splitsingen, bochten en verkeersregelinstallaties;
  • de aanwezigheid van verdrijvingsvakken, voorsorteervakken en opstelstroken;
  • de aanwezigheid van zichtbare hindernissen.

Ontwerp van de uitweg

Het ontwerp van de uitweg moet aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen vergroten de herkenbaarheid voor de weggebruikers. Daarbij onderscheiden we de volgende onderdelen:

Woonhuis:

Tekening

Boerderij/bedrijf:

Tekening

 Landbouw/bosperceel:

Tekening

Transportbedrijf:

Tekening

Vergunning aanvragen

Een vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket bij de gemeente waarin de uitweg ligt of komt te liggen.

Extra informatie en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.