Huissense wijk Zilverkamp leeft op

13-12-2018 Bewoners Zilverkamp

Hoeveel er mogelijk is als initiatieven van de wijkbewoners zelf komen, blijkt in de 45 jaar oude Huissense wijk De Zilverkamp. Sinds de buurt het ‘voor het zeggen heeft’, stromen de ideeën en initiatieven binnen. Het aantal betrokken wijkbewoners groeit enorm en mensen kennen elkaar weer.

Appeltaart

Wijkbewoonster Liesbeth Berens haalt een mooi voorbeeld aan van een buurtbewoner die zich bekommert om een nieuwe kennis. ‘Ik zag haar uit huis komen met 2 stukjes appeltaart. Lekker, grapte ik nog. Het bleek dat haar overbuurman ziek was en bezoek kreeg. Zij bracht hem wat lekkers bij de koffie. Dat soort dingen zie je nu steeds meer in de wijk.’

Het is slechts een van de vele verhalen die de nooit om een woord verlegen Huissense vertelt aan Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS), Lingewaardse wethouders en andere geïnteresseerden. Zij hoorden en zagen op 4 december 2018 hoe het loopt in één van de pilotwijken waaraan de provincie extra steun heeft gegeven.

Wandeling door de wijk

Onderdeel daarvan is een wandeling door de wijk. Heel ver komt het gezelschap niet. Berens, lid van het wijkplatform, houdt in haar enthousiasme namelijk bijna niet op met vertellen. ‘Als je vindt dat ik genoeg heb gezegd, moet je het maar aangeven. Uit mezelf stop ik namelijk niet.’ Gedeputeerde Conny Bieze wil graag weten hoe gemeente en buurt de rol van de provincie hebben ervaren. Wethouder Witjes: ‘De ontwikkeling van de wijk is een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar zonder de steun van de provincie was het niet gelukt.’

Cynisme verdween

In 2017 startte het wijkontwikkelingsplan Burgers aan Zet. Volgens wethouder Helga Witjes een succes door verschillende factoren. ‘We zochten naar de energie in de wijk, samen met Waard Wonen, Stichting Welzijn Lingewaard en het wijkplatform. Er was veel cynisme, maar dat veranderde’, zegt Witjes. ‘We maakten samen met de bewoners een wijkontwikkelingsplan. Het plan werd ook van hen en je merkte dat mensen trots op hun wijk waren.’

Vertrouwen en geld

De tweede succesfactor is volgens wethouder Witjes de koppeling tussen de fysieke en sociale aanpak. ‘In De Zilverkamp hebben we te maken met vergrijzing en eenzaamheid en het groen moest worden opgeknapt. We zijn met het fysieke begonnen door mensen op straatniveau te vragen wat hun ideeën waren. Je merkt dat mensen elkaar nu ook weer aanspreken en er allerlei activiteiten zijn, zoals wandelmiddagen en koffie-ochtenden. Het bruist weer.’

Verder was het belangrijk dat de bewoners vertrouwen kregen en dat er geld was om wensen mogelijk te maken. Witjes: ‘We hebben €7,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het opknappen van de wijk. We hebben meer bereikt dan wanneer we hier 5 jaar geleden €10 miljoen voor hadden gehad. Dan waren er alleen fysieke maatregelen genomen.’

Mogelijkmaker

Gemeente Lingewaard stelde ook een ‘mogelijkmaker’ aan. Witjes: ‘De Zilverkamp is een individuele wijk. Het is haar taak om mensen te helpen dingen mogelijk te maken.’ De gemeente kreeg ondersteuning van onder andere de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.

Energiezuinig

Tijdens het wijkbezoek is ook aandacht voor duurzaamheidsinitiatieven. De wijk duurzamer maken, aardgasloze woningen en de leefbaarheid vergroten. Dat past in het streven naar een afvalloze en energieneutrale provincie in 2050. Verschillende betrokkenen vertellen over dat thema. Eric Mientjes van woningcorporatie Waard Wonen: ‘We hebben in de eerste fase 108 woningen door isolatie en zonnepanelen energiezuiniger gemaakt. Onze plannen met de woningen in De Zilverkamp hebben we naar voren gehaald, zodat onze 800 woningen hier op korte termijn energiezuinig zijn.’ Om meer dan alleen het eigen woningbestand duurzaam te maken, biedt Waard Wonen mensen met een eigen huis duurzaamheidspakketten aan. Verder kijken de initiatiefnemers naar andere vormen van wijkverwarming. ‘We liggen hier vlakbij het warmtenet van het tuinderscollectief’, zegt Paul Hospers van gemeente Lingewaard. ‘Dat biedt mogelijkheden.’

Toekomstplannen

De komende tijd gaat De Zilverkamp door op de ingeslagen weg. De provincie doet mee vanuit de programma’s Leefbaarheid, Wijken van de Toekomst en SteenGoed Benutten. Een van de ideeën is om een Coöperatief Wijkbedrijf op te richten om de activiteiten, bewonersinitiatieven en projecten een langere adem te geven. Daarvoor zzp’ers uit de wijk en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt inschakelen stimuleert de sociaal-economische ontwikkeling.

Terug naar nieuwsoverzicht