Grond in bezit krijgen voor het Gelders Natuurnetwerk

Wilt u een terrein in bezit krijgen om daar een natuurgebied van te maken? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het in bezit krijgen van een natuurambitieterrein
  • het beëindigen van een pachtovereenkomst van een natuurambitieterrein
  • het in bezit krijgen van een natuurambitieterrein in combinatie met de daling van de waarde van de gebouwen op dat terrein, door de verandering van de functie van natuurambitieterrein naar natuur.

Een natuurambitieterrein is een terrein dat op de ambitiekaart Gelders Natuurnetwerk voorkomt. Het staat aangegeven als N00.01 en onder ‘indicatieve verhouding beheertypen’ staat welke beheertypen op deze grond gelden na functieverandering van landbouw naar natuur.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 4.4 (Grondverwerving ten behoeve van het Gelders NatuurNetwerk).

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier vindt u onder het programma ‘Grondverwerving GNN’.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.