Gedoogbeschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

U kunt in uitzonderlijke situaties een gedoogbeschikking aanvragen voor activiteiten die onder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) vallen. Er moet sprake zijn van overmacht en/of een overgangssituatie. Een gedoogbeschikking is een besluit om tijdens een bepaalde periode niet tegen de activiteit op te treden.

Voorwaarden

U kunt een gedoogbeschikking aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • u heeft een complete aanvraag voor een vergunning of een ontheffing ingediend. Bovendien is het aannemelijk dat we de vergunning of ontheffing verlenen
  • u diende de aanvraag voor een vergunning of ontheffing op tijd in
  • de activiteit kan op verantwoorde wijze plaatsvinden
  • de belangen van derden worden niet geschaad
  • u toont schriftelijk het belang van de aanvraag aan. Dit belang weegt zwaarder dan het belang van strikte handhaving van de milieuregels.

Neem voor het indienen van uw verzoek contact op met de omgevingsdienst waar uw activiteit onder valt.

Gedoogbeschikking aanvragen

Stuur uw verzoek met bijbehorende documenten naar de omgevingsdienst waar uw activiteit onder valt of naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.