Gedeputeerde Staten

Het dagelijks bestuur van de provincie ligt in handen van Gedeputeerde Staten. Zij zijn gekozen door de leden van Provinciale Staten. Provinciale Staten bepalen de richting, Gedeputeerde Staten geven invulling aan het uitvoeren van het beleid. Het college van Gedeputeerde Staten bestaat uit 6 leden. De commissaris van de Koning is voorzitter van het dagelijks bestuur.


College van Gedeputeerde Staten

Conny Bieze bij bushalte Conny Bieze

Conny Bieze is verantwoordelijk voor mobiliteit, logistiek en omgevingsvergunning en handhaving.

Jan Jacob van Dijk Jan Jacob van Dijk

Jan Jacob van Dijk houdt zich bezig met vitaal platteland, herinneringstoerisme, energie, breedband en bestuur Interprovinciaal Overleg.

Gedeputeerde Jan Markink Jan Markink

Jan Markink werkt bij de provincie Gelderland aan algemeen bestuur, financiën, sport, toezicht gemeentefinanciën en interbestuurlijk toezicht.

Josan Meijers Josan Meijers

Josan Meijers werkt aan Gelderse gebiedsontwikkeling, Ruimte, Water, Wonen en Cultuur & Erfgoed.

Michiel Scheffer Michiel Scheffer

Michiel Scheffer is verantwoordelijk voor economie, onderwijs & arbeidsmarkt en internationale betrekkingen.

Bea Schouten Bea Schouten

Bea Schouten is verantwoordelijk voor gebiedsopgaven, milieubeleid en leefbaarheid, recreatie en toerisme


Contactpersonen

Elk lid van Gedeputeerde Staten heeft een eigen woordvoerder. Klik op het profiel van de gedeputeerde voor de contactgegevens van zijn of haar secretaresse en woordvoerder.