Gedeputeerde Staten

Het dagelijks bestuur van de provincie ligt in handen van Gedeputeerde Staten. Zij zijn gekozen door de leden van Provinciale Staten. Provinciale Staten bepalen de richting, Gedeputeerde Staten geven invulling aan het uitvoeren van het beleid. Het college van Gedeputeerde Staten bestaat uit 6 leden. De commissaris van de Koning is voorzitter van het dagelijks bestuur.

Lees het nieuwsbericht over het coalitieakkoord.


College van Gedeputeerde Staten

Peter Drenth Peter Drenth

Peter Drenth

Jan van der Meer

Jan van der Meer

Christianne van der Wal

Christianne van der Wal

Peter Kerris

Peter Kerris

Peter van 't Hoog

Peter van 't Hoog

Gedeputeerde Jan Markink Jan Markink

Jan Markink


Contactpersonen

Elk lid van Gedeputeerde Staten heeft een eigen woordvoerder. Klik op het profiel van de gedeputeerde voor de contactgegevens van zijn of haar secretaresse en woordvoerder.