Gedeputeerde Staten

Het dagelijks bestuur van de provincie ligt in handen van Gedeputeerde Staten. Zij zijn gekozen door de leden van Provinciale Staten. Provinciale Staten bepalen de richting, Gedeputeerde Staten geven invulling aan het uitvoeren van het beleid. Het college van Gedeputeerde Staten bestaat uit 6 leden. De commissaris van de Koning is voorzitter van het dagelijks bestuur.


College van Gedeputeerde Staten

Peter Drenth Peter Drenth

Peter Drenth is verantwoordelijk voor vitaal platteland, economie, energietransitie, breedband en bestuur Interprovinciaal Overleg.

Conny Bieze bij bushalte Conny Bieze

Conny Bieze is verantwoordelijk voor mobiliteit, logistiek, onderwijs en arbeidsmarkt, en omgevingsvergunning en handhaving.

Gedeputeerde Jan Markink Jan Markink

Jan Markink is verantwoordelijk voor algemeen bestuur, financiën, sport, toezicht gemeentefinanciën en interbestuurlijk toezicht.

Josan Meijers Josan Meijers

Josan Meijers is verantwoordelijk voor Gelderse gebiedsontwikkeling, ruimte, water, wonen en cultuur & erfgoed.

Michiel Scheffer Michiel Scheffer

Michiel Scheffer is verantwoordelijk voor economie, innovatie en Europa.

Bea Schouten Bea Schouten

Bea Schouten is verantwoordelijk voor gebiedsopgaven, milieubeleid en leefbaarheid, recreatie en toerisme.


Contactpersonen

Elk lid van Gedeputeerde Staten heeft een eigen woordvoerder. Klik op het profiel van de gedeputeerde voor de contactgegevens van zijn of haar secretaresse en woordvoerder.