Gedeputeerde Staten

Het dagelijks bestuur van de provincie ligt in handen van Gedeputeerde Staten. Zij zijn gekozen door de leden van Provinciale Staten. Provinciale Staten bepalen de richting, Gedeputeerde Staten voeren het beleid uit. De besluiten van het college staan in het stateninformatiesysteem. Het college van Gedeputeerde Staten bestaat uit 7 leden, inclusief de commissaris van de Koning. Hij is voorzitter van het dagelijks bestuur.


College van Gedeputeerde Staten

Peter Drenth Peter Drenth

Peter Drenth is onder andere verantwoordelijk voor landbouw, natuur en landschap, cultuur, erfgoed, vergunningverlening en handhaving.

Gedeputeerde Jan van der Meer Jan van der Meer

Jan van der Meer is onder andere verantwoordelijk voor Klimaat en energietransitie, milieu en gezondheid en openbaar vervoer.

Gedeputeerde Peter Kerris Peter Kerris

Peter Kerris is onder andere verantwoordelijk voor wonen, onderwijs en arbeidsmarkt, ruimtelijke ordening en programma SteenGoed Benutten.

Gedeputeerde Peter van 't Hoog Peter van 't Hoog

Peter van 't Hoog is onder andere verantwoordelijk voor leefbaarheid, water, recreatie en toerisme, gebiedsontwikkeling en weerbare overheid.

Gedeputeerde Jan Markink Jan Markink

Jan Markink is onder andere verantwoordelijk voor algemeen bestuur, financiën, toezicht gemeentefinanciën, grondzaken en sport.


Contactpersonen

Elk lid van Gedeputeerde Staten heeft een eigen woordvoerder. Klik op het profiel van de gedeputeerde voor de contactgegevens van zijn of haar secretaresse en woordvoerder.