Gedenktekens

Bent u een nabestaande en wilt u na een dodelijk verkeersongeval een gedenkteken op de plaats van het ongeval plaatsen? Dan wil de provincie hier onder voorwaarden aan meewerken. Deze voorwaarden hebben als doel de veiligheid van zowel de bezoekers van het gedenkteken als de overige weggebruikers te beschermen. Als er bij hetzelfde ongeval meerdere slachtoffers zijn, dan verzoeken wij de nabestaanden om samen een aanvraag in te dienen voor 1 gedenkteken.

Voorwaarden

De vergunning voor een gedenkteken verlenen we alleen:

  • als het langs wegen waar de maximumsnelheid 80 km/u of minder is;
  • als het gedenkteken niet in de tussenberm of middenberm staat;
  • voor 1 gedenkteken per locatie;
  • als het gedenkteken qua vorm, afmeting en constructie voldoet aan de volgende eisen:
  • het gedenkteken bestaat uit een tegel;
  • het gedenkteken heeft een maximale afmeting van 0,80 meter breed en 0,80 meter lang;
  • het gedenkteken wordt niet boven het maaiveld aangebracht;
  • het gedenkteken bevat geen uitstekende delen; en
  • de afstand van de zijkant van het gedenkteken tot de verharding van de weg bedraagt: - bij een weg met een snelheidsregime van 80 km/u: minimaal 3 meter; of - bij een weg met een snelheidsregime van 60 km/u: minimaal 1,80 meter.

Mocht de aangevraagde locatie niet geschikt zijn, dan kijkt de provincie samen met u of het gedenkteken op een andere geschikte locatie geplaatst kan worden.

Vergunning aanvragen

Een vergunning vraagt u aan via het formulier 'Bijzonder gebruik van wegen'. U kunt ook eerst een verzoek indienen voor een vooroverleg.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Extra informatie en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.