Eikenprocessierups

De brandharen van de eikenprocessierups veroorzaken overlast (gezondheidsklachten: jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen). We bestrijden jonge rupsen voor ze brandharen krijgen. Hiermee wordt de overlast voor de weggebruikers en bewoners van huizen langs provinciale wegen beperkt.

Preventieve bestrijding

We bestrijden de eikenprocessierupsen preventief. Dit wordt uitgevoerd door een aannemer en gebeurt machinaal. De machine spuit een biologisch bestrijdingsmiddel door de boomtoppen. Hierdoor worden hele jonge rupsen gedood. Het is een biologisch middel dat niet schadelijk is voor de mens. 

De bestrijding start als de bomen 30% in het blad zitten. De nevel kan dan door de gehele boom gespoten worden. Als er veel blad in de bomen aanwezig is, komt de nevel niet geheel boven in de bomen. Het wordt dan gehinderd door het reeds aanwezige blad. Op de machines van de aannemer zijn borden bevestigd met 'Bestrijding eikenprocessierups'.

Locatie preventieve bestrijding

De bomen waar in 2018 nesten zijn aangetroffen en de omringende bomen worden bespoten. In 2019 worden zo’n 20.000 bomen preventief behandeld. Voorheen werden veel meer bomen bespoten. Door deze nieuwe aanpak worden minder andere vlinders en insecten gedood, waaronder de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.

Op locaties waar beschermde vlinders voorkomen mag geen bestrijding plaatsvinden. De aannemer beschikt over een overzicht met deze locaties.

Actieve bestrijding

Naast de preventieve bestrijding vindt ook actieve bestrijding plaats. Hierbij worden de (nesten van) eikenprocessierupsen opgezogen. De aannemer inventariseert waar nesten zitten en verwijdert deze. Dit doen zij ook naar aanleiding van meldingen die bij de provincie binnenkomen. De prioriteit ligt daarbij rondom recreatiegebieden en fietspaden. Bij het verwijderen van de nesten draagt men witte beschermingspakken.

Onderzoek

We doen onderzoek hoe we op een natuurlijkere manier het aantal rupsen kunnen terugdringen.

  • We hingen langs diverse provinciale wegen 100 nestkastjes op. We hopen dat nestelende mezen die een deel van de de rupsen opeten
  • Op 2 wegen (gehele N841 en circa 200 meter op de N837) voeren we een onderzoek naar het bestrijden van de larven met water. Hierbij werken we zoals bij de preventieve bestrijding alleen gebuiken we geen bestrijdingsmiddel. We monitoren deze locaties vooraf met een hoogwerker op aanwezigheid van de rupsen. Na het spuiten bekijken we of er verschillen zijn in aanwezigheid.
  • Toepassen van bloemrijke bermen. We bekijken of we met een aangepast beheer de berm met inheemse planten aantrekkelijker kunnen maken voor insecten die van eikenprocessierupsen leven.

Nijmeegse Vierdaagse

De provinciale wegen die in de looproute van de Nijmeegse Vierdaagse zijn opgenomen worden rupsen-vrij gehouden.

Verantwoordelijkheid

De provincie is verantwoordelijk voor de bestrijding van de rups binnen haar eigendommen, zoals provinciale wegen. De eigenaar van een perceel is zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van de overlast en voor het waarschuwen van het publiek. Denk daarbij aan gemeente, Rijkswaterstaat, Recreatieschap maar ook particulieren.

In sommige gemeenten kunnen particulieren voor de bestrijding van de eikenprocessierups op hun boom/bomen terecht bij de gemeente, bijvoorbeeld voor advies of bestrijding (tegen betaling).

Meer informatie

Meer informatie over de processierups en antwoorden op veelgestelde vragen kunt u vinden op deze website in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Melding doen

Als u een melding wilt doen van overlast door de eikenprocessierups kunt u hiervoor ons meldingsformulier gebruiken of telefonisch contact opnemen via 026 359 99 99.

Let er daarbij op dat de provincie alleen verantwoordelijk is voor Provinciale wegen, voor andere wegen kunt u een melding doen bij Rijkswaterstaat of gemeente.