Dit doet Gelderland: Zorgen dat iedereen kan sporten

Boogschieter schiet groot rood potlood af

We willen iedereen de mogelijkheid bieden om te sporten. Jong en oud, met of zonder lichamelijke beperking, sporters die gaan voor de top of voor de gezelligheid. We zorgen ervoor dat alle Gelderlanders plezier beleven aan sport. Overal, in een veilige omgeving en een leven lang.

Gelders sportklimaat

De provincie Gelderland zet in op:

  • sportevenementen
  • open sportclubs en vitale sportparken
  • goede routenetwerken
  • sportieve buitenruimte
  • talentontwikkeling
  • sporters met een beperking
  • innovaties op het gebied van sport, voeding en gezondheid

Economische kracht van sport

Sprankelende sportevenementen met een grote economische en maatschappelijke impact vergroten de leefbaarheid en dynamiek in Gelderland, stimuleren tot meer sporten en bewegen en versterken de economie. We ondersteunen jaarlijks vele (top) sportevenementen en side-events. Zo vonden de afgelopen jaren de Giro, het WK Beachvolleybal, het WK Baanwielrennen, het WK Zitvolleybal en het WK Inline & Freestyle-skaten plaats. In 2021 komt het WK BMX en in 2022 het WK damesvolleybal naar Gelderland.

Maatschappelijke kracht van sport 

We ondersteunen de ontwikkeling van open sportclubs en vitale sportparken. Door meer samenwerking aan te gaan met andere partijen worden deze verenigingen meer toekomstbestendig en behouden en versterken zij hun plek in een dorp of wijk. Ook door het verbeteren van de kwaliteit van recreatieve routes en het inrichten van sportieve buitenruimtes, stimuleren we sport en bewegen.

Talentontwikkeling 

In de afgelopen periode ontwikkelden we het 'Gelders model voor talentontwikkeling in de sport'. Hierbij gaat het om de optimale ontwikkelomgeving voor sporttalenten, in goede balans met welzijn en school. Jaarlijks worden ongeveer 600 sporttalenten met en zonder beperking begeleid en ondersteund. Bij verschillende onderwijsinstellingen in Gelderland volgden talentvolle sporters topsportlessen. Hierdoor zijn zij nóg beter voorbereid op een mogelijke topsport- en maatschappelijke carrière. Ook het project ‘Toppers Bij Jou Op School’ bevordert een sportieve en gezonde leefstijl bij leerlingen. Enthousiaste en talentvolle toppers delen tijdens een speciaal topsportbezoek hun eigen sport- en levenservaringen met leerlingen, met als doel leerlingen enthousiast te maken voor sport en bewegen.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar onze pagina Gelderland Sport!

Verkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Bent u stemgerechtigd en geregistreerd als inwoner van Gelderland? Dan kunt u uw stem uitbrengen op het Gelderse Statenlid van uw keuze. De gekozen Provinciale Statenleden in Nederland kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Dit is een belangrijke taak van Provinciale Staten. Zij doen meer. Zij zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Staten vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid dat Gedeputeerde Staten moeten uitvoeren en houden hier toezicht op. Kijk voor meer info op onze pagina over de verkiezingen.