Cultuur- en erfgoedpacten (participatie van burgers)

Wilt u een samen met één of meer andere gemeenten de deelname van burgers aan cultuur en erfgoed bevorderen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

Het moet gaan om een doelgericht programma dat voor meerdere jaren wordt opgezet en uitgevoerd en een bovenlokaal karakter heeft. De manier waarop de gemeenten samenwerken in het programma moet zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen deze gemeenten.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 7.7 Cultuur- en erfgoedpacten.

Let op: slechts één van de deelnemende gemeenten kan deze subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'CenE: Cultuur- en erfgoedpacten'.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020. Voor deze subsidie is € 680.000 beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit subsidieplafond bereikt is. 

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.