Cultuur en erfgoed

Kinderen aan het spelen

Gelderland is rijk aan cultuur en erfgoed. We zijn trots op onze monumenten, historische landschappen, festivals, musea, theaters en op onze makers. Gelderland biedt een klimaat waarin onze cultuur en ons erfgoed tot bloei komt en waar we zoveel mogelijk mensen van laten meegenieten.

Cultuur maken en beleven

Voor een bloeiend cultureel klimaat zijn culturele producties en voorzieningen nodig van hoge kwaliteit, met een grote diversiteit en die optimaal toegankelijk zijn. In Gelderland investeren we in verschillende sectoren, zoals beeldende kunst, mode, vormgeving, bibliotheken, podiumkunsten, festivals en evenementen. Talentontwikkeling van professionals is een belangrijke voorwaarde voor een levendig cultureel klimaat. Samen met gemeenten en provincie Overijssel werken we in Oost-Nederland aan een sterke culturele infrastructuur. Hierbij zijn er veel voorzieningen voor professionals om zich te ontwikkelen, zoals Dansgezelschap Introdans, De Nieuwe Oost en het Nationaal Jeugd Orkest.

Film Ruimte voor kunst en cultuur in Oost-Nederland

Erfgoed ontwikkelen en beleven

Gelderland telt ongeveer 6.300 Rijksmonumenten en ongeveer 12.500 gemeentelijke monumenten. Daarnaast telt Gelderland veel historische landschappen en groen erfgoed zoals oude bossen, landgoederen en historische slagvelden. Veel van het Gelders Erfgoed is te vinden op een overzichtelijke kaart. Wij dragen bij aan de restauratie, het onderhoud, de verduurzaming en de herbestemming van deze monumenten. Ook zetten we ons in om de uitvoeringskwaliteit bij restauraties te verbeteren en stimuleren we innovaties en ontwikkeling in de erfgoedsector. We werken samen met Rijk, gemeenten en andere provincies aan de nominatie tot UNESCO-werelderfgoed, zowel voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie als de Romeinse Limes. Tot slot heeft de provincie wettelijke taken op het gebied van archeologie. Zo is de provincie eigenaar van archeologische bodemvondsten. We bewaren deze in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten dat is ondergebracht bij Museum Het Valkhof-Kam.

Het verhaal van Gelderland

Door het verleden te laten zien en te beleven begrijpen we het heden beter en zijn we beter toegerust voor de toekomst. In Gelderland zijn circa 200 kleine, grote – en Rijksmusea, die allemaal een verhaal vertellen en een belangrijke bijdrage leveren. De collecties beeldende kunst die verbonden zijn met Gelderland en de eigen provinciale kunstcollectie maken hier ook deel van uit. Ondersteuningsinstelling Erfgoed Gelderland en de hoogleraar Gelderse geschiedenis aan de Radboud Universiteit leveren een belangrijke bijdrage aan het verhaal van Gelderland

Beleef het zelf

Wanneer iemand zich betrokken voelt krijgen cultuur en erfgoed betekenis. Zonder deze betrokkenheid is er geen waardering en geen bloeiend cultureel klimaat. We bieden amateurs, professionals, vrijwilligers en bezoekers de kans om actief mee te doen. Samen met onze ondersteuningsinstellingen Cultuur Oost en Erfgoed Gelderland blijven we werken aan de betrokkenheid van mensen bij cultuur en erfgoed. We nemen bijvoorbeeld deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Daarnaast stimuleren we de cultuur- en erfgoedpacten, waarin gemeenten samenwerken om participatie te bevorderen.

Meer informatie over cultuur en erfgoed

Platform cultuur en erfgoed

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en praat mee op het platform Cultuur en Erfgoed.