Cultuur en erfgoed

Er is veel te beleven in Gelderland aan muziek, dans, toneel, kastelen en meer. Zoveel mogelijk mensen daarvan laten genieten, daar gaan wij voor. Een aantal instellingen en activiteiten die bijdragen aan het bloeiende cultuur- en erfgoedklimaat, steunen we tot en met 2020 structureel. Daarnaast stellen we geld beschikbaar voor andere activiteiten die bijdragen aan onze doelen. Dit doen we onder meer door het geven van subsidie.

Subsidieregelingen

U kunt subsidie aanvragen voor:

Participatiesubsidie

Op het platform Cultuur en Erfgoed zijn we op zoek naar vernieuwende ideeën op het gebied van cultuur en erfgoed in Gelderland. Deelnemers krijgen voor het maken van hun plan hulp van coaches uit de culturele sector en medewerkers van de provincie Gelderland. Zij bieden hulp om het idee om te zetten naar een projectvoorstel. Inwoners worden uitgenodigd om ook mee te denken en mee te praten over het idee. Als het idee is omgevormd tot een subsidieaanvraag, mogen inwoners stemmen of het idee de €10.000 subsidie krijgt.

Platform cultuur en erfgoed

We zijn benieuwd naar uw mening over het Gelderse cultuur- en erfgoedbeleid. Praat mee op het platform Cultuur en Erfgoed.

Monumenten, landschappen, archeologie en musea

Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden voor een lening bij het Nationaal Restauratiefonds. U vindt veel van het Gelders Erfgoed op een overzichtelijke kaart.

Beeldende kunst, podiumkunsten, festivals en bibliotheken

Bent u kunstenaar of wilt u een cultureel evenement organiseren? Dan kunnen wij u adviseren over samenwerkingsmogelijkheden. Een lening aanvragen voor culturele activiteiten doet u bij Participatiemaatschappij Oost Nederland. Wij stimuleren de ontwikkeling van cultureel talent. Dit doen wij onder andere via de ondersteuning van productiehuizen zoals De Nieuwe Oost en het jeugdcultuurfonds. Ook stimuleren wij de samenwerking in de bibliotheeksector. Meer informatie over het netwerk van bibliotheken is te vinden bij de Rijnbrinkgroep.

Romeinse Limes

De Romeinse Limes is een bijzondere archeologische structuur van de noordgrens van het Romeinse Rijk 2000 jaar geleden. De Limes bestond uit verschillende forten en versterkingen. Samen met Rijk, gemeenten en provincies Utrecht en Zuid-Holland zetten we ons in voor de UNESCO-nominatie, publieksbereik en de bescherming van UNESCO-genomineerde Limes locaties. We bereiden de gezamenlijke nominatie van de Limes als UNESCO-werelderfgoed samen met Duitsland voor.

Cultuureducatie

We nemen deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Hierin werken we samen met het onderwijs, culturele organisaties, gemeenten en Rijk aan de verbetering van cultuureducatie voor de jeugd en verankering daarvan in het onderwijs.

Cultuurmanifest Oost Nederland

In ons Cultuurmanifest Oost -Nederland 2017-2020 zetten we samen met andere overheden in op cultuureducatie, talentontwikkeling en een sterke culturele infrastructuur. Extra investeringen in cultuur ondersteunen dit. De culturele sector is hierbij actief betrokken door middel van een aantal proeftuinen. Deze proeftuinen experimenteren al enige tijd met de onderwerpen 'krachtige en sterke culturele infrastructuur', 'talentontwikkeling' en 'profilering en publiek'. Op 12 maart 2018 verscheen Cultuur in een open samenleving, de brief waarin minister Van Engelshoven haar visie geeft op de cultuursector en het cultuurbeleid van dit kabinet. Deze brief bevestigt voor ons het belang om het Cultuurmanifest door te zetten, zoals we in deze gezamenlijke reactie (PDF 65 kB) verwoorden.

Wettelijke taken archeologie

De provincie is bevoegd gezag bij ontgrondingsvergunningen, provinciale inpassingsplannen en MER-trajecten. Daarnaast is de provincie eigenaar van archeologische bodemvondsten. We bewaren deze in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. Dit depot is ondergebracht bij Museum Het Valkhof.

Meer informatie over cultuur en erfgoed

Wilt u meer weten over ons beleid, lees dan Beleef het mee! het beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017-2020 (PDF 2,8 MB) en het Uitvoeringsprogramma Cultuur en Erfgoed 2019.

Projecten die eerder subsidie ontvingen

Bekijk in de film over Cultuur en Erfgoedprojecten 4 voorbeelden van projecten die eerder subsidie hebben ontvangen.

Uitgeschreven tekst (PDF 38 kB)