Cultuur en erfgoed

Kinderen aan het spelen

Gelderland is rijk aan cultuur en erfgoed. We zijn trots op onze monumenten, historische landschappen, festivals, musea, theaters en op onze makers. Gelderland geeft cultuur en erfgoed de kans om tot bloei te komen. We laten zoveel mogelijk mensen hiervan meegenieten.

Cultuur maken en beleven

Voor een bloeiend cultureel Gelderland zijn veel verschillende culturele producties en voorzieningen nodig van hoge kwaliteit, die zo goed mogelijk bereikbaar en beschikbaar zijn voor iedereen. We investeren bijvoorbeeld in beeldende kunst, mode, vormgeving, bibliotheken, podiumkunsten, festivals en evenementen. Talentontwikkeling van professionals is belangrijk voor een levendig cultureel klimaat. Samen met gemeenten en provincie Overijssel werken we in Oost-Nederland aan een sterk cultureel netwerk. Er zijn veel voorzieningen voor professionals om zich te ontwikkelen, zoals Dansgezelschap Introdans, De Nieuwe Oost, het Nationaal Jeugd Orkest en Phion, het orkest van Gelderland en Overijssel.

Film Ruimte voor kunst en cultuur in Oost-Nederland

Erfgoed ontwikkelen en beleven

Gelderland telt ongeveer 6.300 Rijksmonumenten en ongeveer 12.500 gemeentelijke monumenten. Daarnaast zijn er veel historische landschappen en groen erfgoed zoals oude bossen, landgoederen en historische slagvelden. Veel van het Gelders Erfgoed is te vinden op een kaart. Wij dragen bij het restaureren, het onderhouden, het verduurzamen en het herbestemmen van deze monumenten. Ook zetten we ons in om de kwaliteit van restauraties te verbeteren en stimuleren we innovaties en ontwikkelingen in de erfgoedsector. Na jarenlange samenwerking met het Rijk, Gemeenten en andere provincies kreeg zowel de Nieuwe Hollandse Waterlinie als de Romeinse Limes in juni 2021 de status Unesco Werelderfgoed. Tot slot heeft de provincie wettelijke taken op het gebied van archeologie. Zo zijn we eigenaar van archeologische bodemvondsten. We bewaren deze in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten dat is ondergebracht bij Museum Het Valkhof-Kam. Lees meer over de Gelderse Erfgoeddeals op www.erfgoeddeal.nl.

Het verhaal van Gelderland

Door het verleden te laten zien en beleven, begrijpen onze inwoners het heden beter en zijn we samen klaar voor de toekomst. In Gelderland zijn ongeveer 7 grote en 120 kleine musea, die allemaal een verhaal vertellen en een belangrijke bijdrage aan het verhaal van Gelderland leveren. De collecties beeldende kunst die verbonden zijn met Gelderland en de eigen provinciale kunstcollectie horen hier ook bij. Ondersteuningsinstelling Erfgoed Gelderland en de hoogleraar Gelderse geschiedenis aan de Radboud Universiteit leveren een belangrijke bijdrage aan het verhaal van Gelderland

Beleef het zelf

Wanneer iemand zich betrokken voelt, krijgen cultuur en erfgoed betekenis. Zonder deze betrokkenheid is er geen waardering en geen bloeiend cultureel klimaat. We bieden amateurs, professionals, vrijwilligers en bezoekers de kans om actief mee te doen. Samen met onze ondersteuningsinstellingen Cultuur Oost en Erfgoed Gelderland brengen we mensen samen in cultuur en erfgoed. We nemen bijvoorbeeld deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Daarnaast stimuleren we de cultuur- en erfgoedpacten, waarin gemeenten samenwerken om participatie te verbeteren.

Beleidsstukken

Meer informatie over cultuur en erfgoed

Platform cultuur en erfgoed

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en praat mee op het platform Cultuur en Erfgoed.