Bodemsanering, verzoek wijziging tenaamstelling

Wilt u de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bodemsanering overdragen aan iemand anders? Hiervoor dient u een verzoek bij ons in.

Voorwaarden

U dient een verzoek in als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • er ligt een goedgekeurd saneringsplan
  • de grond ligt niet in de gemeente Arnhem of Nijmegen. Ligt de grond in Arnhem of Nijmegen? Neem dan contact op met betreffende gemeente.

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

  • Formulier met handtekeningen van beide partijen

Verzoek indienen

U kunt uw verzoek indienen met het formulier wijziging tenaamstelling. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Tijdpad en kosten

Wij hebben meestal 4 weken nodig om uw verzoek te beoordelen, gerekend vanaf het moment dat u uw verzoek heeft ingestuurd.

Er zijn geen kosten verbonden aan de wijziging.

Afhandeling verzoek

Bij de wijziging tenaamstelling hanteren wij een verkorte procedure. De afhandeling verloopt via de volgende stappen: 

  • wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen
  • het verzoek wordt gepubliceerd
  • binnen 4 weken nemen wij het definitieve besluit
  • u kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de Raad van State.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.