Beschermingsgebied grondwater: Boringsvrije zone, melding activiteit

Wilt u boren of graven in een boringsvrije zone? Of wilt u in dit gebied een bodemenergiesysteem aanleggen? Dan moet u deze activiteiten melden.

Zijn uw activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst van de regio waarin uw bedrijf ligt.

Activiteiten die verboden zijn

In een boringsvrije zone zijn onderstaande activiteiten verboden als u niet of niet volledig voldoet aan de voorwaarden. 

Wat is toegestaan?

Boren of dieper dan 3 meter graven is toegestaan indien u dat meldt en onderstaande voorwaarden in acht neemt:

  • de algemene voorschriften voor mechanische ingrepen in de bodem (bijlage 4F van de Omgevingsverordening) moeten opgevolgd worden indien de beschermende bodemlaag boven het wateronttrekkingspunt wordt doorboord
  • een bodemenergiesysteem moet boven de beschermende bodemlaag zitten waaronder het water zit waar het waterbedrijf het water uit pompt. 

Melding indienen

Als de meldingsplicht geldt, kunt u alleen schriftelijk met het formulier melding activiteit beschermingsgebied grondwater uw melding indienen. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. 

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Wij vragen u om de volgende informatie te leveren:

  • kaart met de locatie erop aangegeven;
  • afhankelijk van de activiteit kan een tekening nodig zijn.

De melding moet minimaal 3 weken voor aanvang van de activiteit gedaan zijn.

Tijdpad en kosten

De melding verloopt als volgt:

  • binnen 3 werkdagen dagen krijgt u een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is. De ontvangstbevestiging gaat niet in op de inhoud van de melding
  • uw melding wordt beoordeeld op de regelgeving van de omgevingsverordening
  • als uw melding niet compleet is, krijgt u daarover bericht.
  • een toezichthouder kan contact met u opnemen en / of komen kijken op locatie.
  • Als u binnen 3 weken na de melding geen reactie heeft gehad over de inhoud, mag de activiteit worden uitgevoerd.

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

Links en tips

Deze informatie is een samenvatting van de Omgevingsverordening. De regelgeving die officieel van toepassing is, staat in hoofdstuk 3.2 van die verordening. Kies de meest recente geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening. Klik hiervoor op ‘Plannen selecteren’. In paragraaf 3.2.4 artikel 3.26 staat de regelgeving voor boringsvrijezones.

De kaart Drinkwater bevat de grens van het beschermingsgebied van boringsvrije zones grondwater.

Zie ook: Website beschermjedrinkwater.nl 

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.