Molens en stoomgemalen

Wilt u een historische molen of stoomgemaal in stand houden? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het onderhouden en laten draaien van historische molens en stoomgemalen. Het moet gaan om een rijks- of gemeentelijk monument en de molen of het stoomgemaal moet kunnen draaien.

De eigenaar van de molen of het gemaal kan deze subsidie aanvragen.

De subsidie bedraagt per molen/stoomgemaal € 2.000 euro per jaar. 

Let op: met ingang van 2017 is de aparte draaipremie komen te vervallen. De draaipremie was tot 2014 een subsidie achteraf zodat men bijvoorbeeld in 2010 een subsidie kon aanvragen over 2009. In 2016 ontvingen moleneigenaren de draaipremie voor 2016 op grond van de gegevens over 2015. 
Vanaf 2017 wordt  subsidie verstrekt voor onderhoud én het laten draaien van molens en gaat het om één vast bedrag van € 2.000 per jaar.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 7.6 (Historische molens en stoomgemalen).

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘CenE Historische molens en stoomgemalen’.

Een kopie van het Rijkssubsidiebesluit voor instandhouding van de molen of het stoomgemaal moet bij de digitale aanvraag worden gevoegd (als de molen een gemeentelijk monument is, is een meerjarig onderhoudsplan nodig).

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2018. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.