N836: Randwijk - Andelst

In 2023 zijn we gestart met het vervangen van de Zettensebrug op de N836 over de Linge, tussen Randwijk en Andelst. We vernieuwen de brug uit 1931 en de houten fietsbruggen uit 1992.

Planning

Wanneer?Wat?

28 februari 2024

Plaatsen liggers van de brug. 

15 april t/m 8 mei 2024

Kruising Heldringstraat en Weteringsewal afgesloten.

6 oktober 2023 t/m 8 mei 2024

Zettensebrug afgesloten.

8 mei t/m 24 mei 2024

Verwijderen tijdelijke brug, de weg blijft open met mogelijk verkeershinder.

Uitvoering in fases

In overleg werken we in 2 fases. In de winter is het gasnetwerk maximaal gebruikt voor het verwarmen van woningen. Omdat de druk op het gastnetwerk in het voorjaar van 2023 kleiner wordt, starten we dan met het verleggen van de kabels en leidingen. 

We vervangen de brug tussen 6 oktober 2023 en 8 mei 2024. Om de brug bereikbaar te houden voor fietsers en hulpdiensten leggen we tijdelijk een brug aan tussen de bestaande brug en visplaats aan de Heldringstraat. We gebruiken tijdens de werkzaamheden een gedeelte van de kruising Heldringstraat en Weteringsewal. Tijdens de werkzaamheden aan de brug komen tijdelijke verkeerslichten voor de verkeersafwikkeling. 

Huidige situatie Zettensebrug: meerdere onderdelen

Nieuwe brug: één geheel

De huidige brug bestaat uit 2 overspanningen die rusten op een midden eiland. Hierbij stroomt het water aan beide kanten van het midden eiland. Om de doorstroming van het water te verbeteren maken we de nieuwe brug uit 1 overspanning. Op de nieuwe brug komt er een grotere afstand tussen fietspad en de weg. Met een geleiderail ertussen verbeteren we ook de verkeersveiligheid. De naambordjes van de Zettensebrug krijgen ook op de nieuwe brug weer een plek, zodat de historie niet verloren gaat. 

Ecologie

Het waterschap Rivierenland heeft ons gevraagd om de taluds van de watergang ecologisch verantwoord in te richten. Daarom laten we de oevers onder de burg doorlopen zodat de dieren gemakkelijk onder de brug door kunnen.

Vaarhoogte

De vrije doorvaarhoogte moet minimaal 1,25m zijn ten opzichte van het huidige streefpeil +5,95m NAP. De onderkant van de brug is gemaakt voor minimaal +7,20m NAP. Dit geldt ook voor de tijdelijke brug (tijdens de werkzaamheden).

Hinder tijdens werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden in fase 2 is er een alternatieve busroute. De bus rijdt dan via Hemmen. Fietsers en hulpdiensten kunnen tijdens de afsluitingen gebruik maken van de tijdelijke brug. Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid met borden via de A15 en A50. 

Blijf op de hoogte

Met de “Zettense Brug” app van de aannemer kunnen belangstellende op de hoogte blijven van de werkzaamheden, planning en de te verwachten hinder. Deze app is gratis te downloaden in de Apple- en Google app stores (zoeken op “Zettense Brug”). Of scan de QR-code om direct de app te downloaden. 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.