N836: Randwijk - Andelst

In 2023 vervangen we de brug op de N836 over de Linge, tussen Randwijk en Andelst. We vernieuwen de Zettensebrug uit 1931 en de houten fietsbruggen uit 1992.

Planning

Wanneer?Wat?

Voorjaar 2023

Fase 1: verleggen kabels en leidingen

15 maart 2023

Start voorbereidende werkzaamheden

20 - 24 maart 2023

Boring

28 - 29 maart 2023

Afsluiting zuidzijde van de brug

(verkeer wordt omgeleid, met uitzondering van (brom)fietsverkeer en voetgangers)

5 - 6 april 2023

Afluisting noordzijde van de brug

(verkeer wordt omgeleid)

19 april - 5 mei 2023

Doorwerkzaamheden worden gedeelten van de weg afgezet.

Met tijdelijke verkeerslichten regelen we de verkeersdoorstroom.

Najaar/winter 2023

Fase 2: Start uitvoering vervangen brug.

Verkeershinder door afsluiting

Het verleggen van kabels en leidingen (fase 1 van de uitvoering) vindt plaats van maart tot en met mei 2023. Op 15 maart starten de werkzaamheden. Op 2 momenten sluiten we de weg naast de brug af voor werkzaamheden.

  • Op dinsdag 28 en woensdag 29 maart is een deel van de Knoppersweg ten noorden van de brug afgesloten. Autoverkeer wordt omgeleid. (Brom)fietsverkeer kan gebruik maken van een omleiding door het weiland.
  • Op woensdag 5 en donderdag 6 april is de kruising ten zuiden van de brug afgesloten.  Autoverkeer dat komt vanaf de Wageningsestraat wordt omgeleid. Verkeer dat vanaf de Heldringstraat of de Weteringsewal komt kan wel gebruik maken van de brug. (Brom)fietsverkeer kan gebruik maken van een lokale omleiding.

Uitvoering in fases

In overleg werken we in 2 fases. In de winter wordt het gasnetwerk maximaal gebruikt voor het verwarmen van woningen. Omdat de druk op het gastnetwerk in het voorjaar van 2023 kleiner wordt, starten we dan met het verleggen van de kabels en leidingen. 

We vervangen de brug in de winterperiode van 2023. In deze periode gebruiken recreatieve fietsers en landbouwvoertuigen het minst de weg. Zo beperken we de overlast voor deze weggebruikers.

Huidige situatie Zettensebrug: meerdere onderdelen

Nieuwe brug: één geheel

De huidige brug bestaat uit 2 overspanningen die rusten op een midden eiland. Hierbij stroomt het water aan beide kanten van het midden eiland. Om de doorstroming van het water te verbeteren maken we de nieuwe brug uit 1 overspanning. Op de nieuwe brug komt er een grotere afstand tussen fietspad en de weg. Met een geleiderail ertussen verbeteren we ook de verkeersveiligheid.

Ecologie

Het waterschap Rivierenland heeft ons gevraagd om de taluds van de watergang ecologisch verantwoord in te richten. Daarom laten we de oevers onder de burg doorlopen zodat de dieren gemakkelijk onder de brug door kunnen.

Vaarhoogte

De vrije doorvaarhoogte moet minimaal 1,25m zijn ten opzichte van het huidige streefpeil +5,95m NAP. De onderkant van de brug is gemaakt voor minimaal +7,20m NAP. Dit geldt ook voor de tijdelijke brug (tijdens de werkzaamheden).

Hinder tijdens werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden in fase 2 is er een alternatieve busroute. De bus rijdt dan via Hemmen. Voor fietsers en hulpdiensten plaatsen we een tijdelijke brug naast de bestaande. Het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid. De manier waarop dat gaat gebeuren maken we, voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden bekend.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.