N834: kruising Hamse Biezen

We verbeteren de doorstroming van het verkeer op de N834 tussen de A15 en de bebouwde kom van Tiel. Zo wordt de Bergakker ook beter bereikbaar. We willen stoplichten op de kruising te plaatsen de afslag Hamse Biezen afsluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Onderzoek naar doorstroming en verkeersveiligheid

Het verkeer op de N834 tussen Tiel en de aansluiting op de A15 stroomt niet goed door. Er is vaak oponthoud, en verkeer dat vanaf de Bergakker en Hamse Biezen de N834 op wil rijden moet vaak lang wachten. In 2017 onderzochten we met gemeente Tiel de doorstroming en verkeersveiligheid op dit deel van de N834. We keken hoeveel verkeer er op de provinciale weg rijdt en hoeveel verkeer uit de zijwegen komt. Zo werd duidelijk hoe we de doorstroming en veiligheid kunnen verbeteren.

Onze plannen

We zijn van plan verkeerslichten te plaatsen op het kruispunt Bergakker / Hamse Biezen, zodat  het verkeer op de N834 beter doorstroomt. Verkeer vanaf de Bergakker kan dan makkelijker de N834 op rijden. Uit het onderzoek blijkt dat er nauwelijks verkeer van of naar Hamse Biezen rijdt. We willen de afslag van en naar Hamse Biezen afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Want dan is er minder ruimte nodig om het kruispunt aan te passen en kunnen de stoplichten sneller op groen springen. 

Bereikbaarheid Hamse Biezen

In de toekomstige situatie is Hamse Biezen alleen bereikbaar vanaf de Zoelensestraat. De bewoners en grondeigenaren van de percelen aan Hamse Biezen in de richting van de A15 zullen dan maximaal 1,2 km om moeten rijden wanneer zij naar de A15 willen. Fietsers kunnen nog steeds vanaf Hamse Biezen op de N834 komen. Voor hulpdiensten maken we een speciale afsluitbare doorsteek, zodat Hamse Biezen in geval van nood bereikbaar blijft vanaf de N834.

Gesprek met bewoners en grondeigenaren over onze plannen

In september 2021 spraken gemeente Tiel en wij met bewoners en grondeigenaren van de percelen aan Hamse Biezen. 

Vervolg

Gemeente Tiel besluit eind december 2021 of in januari 2022 of de plannen worden uitgevoerd. Zo ja, dan starten we met de voorbereidingswerkzaamheden. Het werk aan de weg doen we vervolgens in de 2e helft van 2022.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.