N790: Wilp - Steenenkamer

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N790: Wilp - Steenenkamer.
Wanneer: 01 januari 2023 - 31 december 2023

We werken aan de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen Wilp en Deventer, op de Wilpsedijk. Met het fietspad verbeteren we de verkeersveiligheid.

Planning

Wanneer?Wat?

2021-2022

Grondaankoop

Voorjaar 2022

Voorbereiding realisatie

Najaar 2022

Provinciaal verkeersbesluit voor verlagen maximum toegestane snelheid

Najaar 2022

Vergunningen aanvragen

2023

Start werkzaamheden

Fietspad op de dijk

We brengen een fietspad voor fietsers in 2 richtingen aan. Het fietspad komt boven op de dijk te liggen, aan de westzijde (binnendijkse kant). Dit is veiliger dan een fietspad onder aan de dijk of door de Uiterwaarden. Bovendien is het comfortabeler voor fietsers, omdat zij niet bij elke zijweg of oversteek de dijk op hoeven te rijden. Fietsers krijgen voorrang ten opzichte van verkeer dat hen kruist bij zijwegen. Verder verlagen we de snelheid van het gemotoriseerd verkeer naar 60 km/uur en passen we de inrichting van de weg daarop aan. Tussen de rijbaan en het fietspad planten we een haag.

Voormalig verdedigingswerk IJssellinie

In de dijk zitten resten van een voormalig verdedigingswerk. Tijdens de Koude Oorlog zijn voorzieningen aangebracht om het land onder water te laten lopen, als verdediging tegen mogelijke Russische invasies. Deze voorzieningen worden ook wel ‘inlaatwerken’ genoemd; om het water in het landschap in te laten. Met de aanleg van het fietspad willen we dit stukje cultuurhistorie meer laten zien. Op de plek van de resten van het inlaatwerk onderbreken we de haag en plaatsen we een hekwerk op de betonnen randen. Ook plaatsen we op de parkeerplaats daarnaast een bord met informatie over de IJssellinie en het inlaatwerk.

Bestemmingsplan 

Om het fietspad veilig aan te leggen, hebben we meer ruimte nodig aan de westkant van de Wilpsedijk (zijde van Twello). De extra ruimte die we nodig hebben, had nog een andere bestemming. Er is daarom een bestemmingsplanwijziging van de gemeente Voorst nodig geweest om het vrijliggende fietspad mogelijk te maken.

Op 20 december 2021 stelde de gemeenteraad van gemeente Voorst het nieuwe bestemmingsplan vast. Er zijn geen beroepen ingesteld, waarmee het bestemmingsplan nu onherroepelijk is.  

Verkeersbesluit en vergunningen

Voor het verlagen van de maximum snelheid moeten we een verkeersbesluit nemen. Daarnaast moeten we vergunningen aanvragen, onder andere voor het kappen van een aantal bomen. Op deze onderdelen kunt u in het najaar van 2022 een reactie indienen. Wij houden u via deze webpagina op de hoogte wanneer deze procedures beginnen.

Voorbereiding werkzaamheden

In aanloop naar de realisatie van het vrijliggend fietspad startten we in het voorjaar van 2022 met de benodigde voorbereidende werkzaamheden. We voeren asfaltonderzoek uit. We graven proefsleuven, zodat we weten waar de kabels en leidingen onder de grond liggen. De aanleg van het vrijliggend fietspad is gepland in 2023. De precieze planning hangt af van hoe snel de procedures van het vergunningentraject en van het proces van grondverwerving gaan.


 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.