N318: Ringweg Aalten

We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een doorgaande fietsroute langs de Ringweg Aalten te maken en hoe we de verkeersveiligheid voor overstekende fietsers op 3 kruispunten aan de Ringweg kunnen verbeteren.

Aanleiding

De fietspadenstructuur langs de N318 is ter hoogte van Aalten onderbroken. Doorgaande fietsers moeten daarom hun weg vervolgen dwars door Aalten heen. Komend vanuit het westen stopt het vrijliggende fietspad ter hoogte van de aansluiting met woonwijk Lage Veld. Doorgaande fietsers komen daar op een doodlopend fietspad uit. Sommigen fietsen van daaruit de hoofdrijbaan op en de brug over de Boven Slinge, om vervolgens door te fietsen naar het kruispunt Grevinkweg / Hogestraat. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. 

Verbetering fietsstructuur 

Samen met gemeente Aalten onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om een doorgaande fietsroute langs de rondweg Aalten (N318) te maken. Het gaat hierbij om het wegdeel tussen de rotonde Nijverheidsweg/ Aladnaweg tot en met het kruispunt Bredevoortsestraatweg.

We richten ons daarbij op; 

  • Doorgaande fietsverbinding tussen woonwijk Lage Veld en de Bredevoortsestraatweg inclusief een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers
  • Verbetering voor de oversteekbaarheid van fietsers op 3 kruispunten namelijk;
    •  Grevinkweg/Hogeweg 
    • Romienendiek/Berkenhovestraat
    • Lichtenvoortsestraatweg. 

Vervolg

De resultaten van het onderzoek verwachten we in het derde kwartaal van 2023. De uitkomsten van het onderzoek gaan we delen met belangstellenden. Daarvoor organiseren we een bewonersbijeenkomst:  

  • Belangstellenden krijgen dan de mogelijkheid om te reageren op de uitkomsten van het onderzoek en kunnen vragen  stellen aan de specialisten van provincie en gemeente. 
  • De  input van de bijeenkomst bespreken we met de specialisten en maakt onderdeel uit van de mogelijke eindoplossing. Belangstellenden die een reactie hebben gegeven ontvangen een reactie. 

De voorgestelde verbeterpunten en financiën leggen we voor aan het college van Gedeputeerde Staten en college van Burgemeester en Wethouders. 

Naar verwachting neemt zij medio 2023 hierover een besluit.  

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.