Vrijheid in de toekomst

Op dit moment zitten we midden in Gelderland Herdenkt 75 jaar vrijheid, een programma van 9 maanden van herdenken, beseffen, beleven en vieren. In 2019 herdachten we 75 jaar Market Garden. In 2020 vieren we dat we al 75 jaar in een vrij land wonen. Maar in mei 2020 eindigt dit programma. We willen de energie op dit vlak doorzetten, maar met een nieuwe focus.

Vrijheid niet vanzelfsprekend

75 jaar vrijheid vormt een kantelpunt. We herdenken niet meer alleen het oorlogsverleden, maar kijken naar de betekenis van vrijheid vandaag de dag en de verantwoordelijkheid die leven in vrijheid met zich meebrengt. Vrijheid is een fundamenteel mensenrecht, maar niet vanzelfsprekend.

Programma Vrijheid

We willen onze verantwoordelijkheid hier ook in nemen en het thema vrijheid voor en door Gelderse inwoners maken. Het programma Vrijheid volgt in de coalitieperiode 2019-2023 Gelderland Herdenkt op. De focus ligt hierbij vooral op nu en de toekomst. Dit betekent dat we bepaalde elementen uit Gelderland Herdenkt meenemen en sommige elementen achter ons laten. De komende maanden werken we hard aan de invulling van het programma vrijheid.

We kunnen dit niet alleen, daar hebben we u voor nodig. De komende maanden gaan we in gesprek met onze partners, inwoners, bestuurders en andere belanghebbenden om zo vorm te geven aan het nieuwe programma Vrijheid. We willen in juni met het programma van start gaan.

We zullen de komende tijd beroep op u doen. Maar heeft u voor die tijd al vragen, ideeën of suggesties neem dan contact  met ons op.