Onttrokken grondwater doorgeven (jaaropgave)

Haalt u water uit (onttrekken) of pompt u in samenhang daarmee water in (infiltreren) de grond? Dan bent u verplicht om jaarlijks de hoeveelheid water door te geven.

Voor het opgeven van de hoeveelheden onttrokken grondwater geldt:

Openbare drinkwatervoorziening:opgave aan de provincie
Open bodemenergiesystemen:opgave aan de provincie
Onttrekking ten behoeve van industriële toepassingen: 
  • vergunning vanaf 150.000 kubieke meter per jaar:
opgave aan de provincie
  • vergunning tot 150.000 kubieke meter per jaar:
opgave aan het waterschap 
  • overige onttrekkingen en infiltraties:
opgave aan het waterschap 
Openbare drinkwatervoorziening:
opgave aan de provincie
Open bodemenergiesystemen:
opgave aan de provincie
Onttrekking ten behoeve van industriële toepassingen:
 
vergunning vanaf 150.000 kubieke meter per jaar:
opgave aan de provincie
vergunning tot 150.000 kubieke meter per jaar:
opgave aan het 
waterschap
 
overige onttrekkingen en infiltraties:
opgave aan het 
waterschap
 

Procedure

Gebruik hiervoor een van de onderstaande Excel-sjablonen:

LET OP!! U kunt alleen een van bovenstaande formulieren indienen. Aangepaste formulieren of formulieren van een ander jaar kunnen niet in behandeling worden genomen.

Nadat u het sjabloon heeft ingevuld, kunt u deze via een van onderstaande links indienen:

Wanneer u op de links klikt verlaat u deze website. U vindt onderaan de pagina ook de links om de jaaropgave te doen

 

U moet een 'Verklaring wijziging tenaamstelling vergunning Waterwet' doorgeven wanneer uw gegevens veranderen. Bijvoorbeeld bij verandering van bedrijfsnaam of verkoop van een pand. Download hiervoor het Formulier Waterwet Industrie grondwateronttrekking (PDF 108 kB) of Formulier Waterwet OBES open bodemenergiesysteem (PDF 110 kB) en vul dit (digitaal) in. Stuur het naar post@gelderland.nl onder vermelding van 'Verklaring wijziging tenaamstelling vergunning Waterwet'. 

 

Over de door u onttrokken hoeveelheid grondwater moet u een provinciale heffing betalen. Het tarief bedraagt € 0,013 per onttrokken kubieke meter grondwater.
U betaalt geen heffing voor open bodemenergiesystemen (mits zij aan de vergunde hoeveelheden voldoen) en onttrekkingshoeveelheden minder zijn dan 100.000 kubieke meter per kalenderjaar. 
Kijk voor de verdere details op de website overheid.nl bij Grondwaterheffingsverordening Gelderland.

Jaaropgave doen

Via de knop hieronder kunt u de jaaropgave doen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.