Omgevingsvergunning voor een (open) bodemenergiesysteem

Haalt u water uit de grond, of pompt u in samenhang daarmee water in de grond, voor de aanleg van een (open) bodemenergiesysteem? Meestal heeft u voor een bodemenergiesysteem een omgevingsvergunning nodig.
Laatst gewijzigd op: 2-januari-2024
Wetgeving:
Waterbesluit
Waterregeling
Waterwet
Omgevingsverordening Gelderland

Procedure

Vergunning aanvragen

Via de knop hieronder komt u bij het Omgevingsloket om uw vergunning aan te vragen.
Sinds 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.