Melden bestemmingsplan, structuurvisie en omgevingsvergunning

Bent u voornemens een ‘nieuw’ bestemmingsplan vast te stellen of een omgevingsvergunning te verlenen waarbij wordt afgeweken van het nu geldende bestemmingsplan; én zijn daarbij één of meer provinciale belangen betrokken? Dan bent u verplicht ons daarbij te betrekken.
Laatst gewijzigd op: 18-juli-2022
Wetgeving:
Besluit ruimtelijke ordening
Wet ruimtelijke ordening
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Besluit omgevingsrecht

Procedure

Vanaf 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten of alvast een kijkje nemen in de testomgeving van het nieuwe Omgevingsloket?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.