Melden bestemmingsplan, structuurvisie en omgevingsvergunning

Bent u voornemens een ‘nieuw’ bestemmingsplan vast te stellen of een omgevingsvergunning te verlenen waarbij wordt afgeweken van het nu geldende bestemmingsplan; én zijn daarbij één of meer provinciale belangen betrokken? Dan bent u verplicht ons daarbij te betrekken.

Procedure

Wij vragen u het betreffende omgevingsdocument volledig aan ons voor te leggen. Bijvoorbeeld het plan, inclusief regels, toelichting en bijlagen en indien van toepassing het raadsbesluit. Als u niet alle informatie aan ons voorlegt, vertraagt dat de behandeling uw omgevingsdocument.

Vul het formulier in dat van toepassing is op uw omgevingsdocument:

Voor een voorontwerp bestemmingsplan (of concept-omgevingsvergunning) hebben wij met de Gelderse gemeenten afgesproken dat wij binnen maximaal 8 weken reageren. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen tot 16 weken. In andere gevallen (zoals een ontwerpplan of  vastgesteld plan) geldt een wettelijke termijnen waarbinnen wij moeten reageren.

De procedure verloopt via de volgende stappen:

 • u ontvangt een bevestiging met het zaaknummer waaronder uw aanvraag bij ons is geregistreerd
 • wij beoordelen het initiatief of omgevingsdocument inhoudelijk en toetsen deze aan het provinciaal omgevingsbeleid, waaronder de provinciale Omgevingsvisie en -verordening
 • als er informatie of stukken ontbreken, krijgt u daarover mondeling en/of schriftelijk bericht
 • tijdens de behandeling van de aanvraag nemen wij indien nodig contact met u op
 • bij een voorontwerp bestemmingsplan of omgevingsvergunning ontvangt u een ambtelijk advies
 • bij een ontwerp bestemmingsplan of omgevingsvergunning ontvangt u mogelijk een zienswijze
 • bij een vastgesteld bestemmingsplan of omgevingsvergunning ontvangt u mogelijk een reactieve aanwijzing of beroep.

De volgende wet- en regelgeving is van toepassing. 

Bestemmingsplan:

 • Voorontwerp: Besluit ruimtelijke ordening (Bro), artikel 3.1.1.
 • Ontwerp: Wet ruimtelijke ordening (Wro), artikel 3.8 (zie ook Bro artikel 1.2.1 a)
 • Vastgesteld: Wro, artikel 3.8 (zie ook Bro artikel 1.2.1)

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan:

 • Voorontwerp: Besluit omgevingsrecht (Bor), artikel 6.18 jo. artikel 3.1.1 Bro
 • Ontwerp: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 3.10 en volgende
 • Vastgesteld: Wabo, artikel 3.10 en volgende

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.