Melden bestemmingsplan, structuurvisie en omgevingsvergunning

Bent u voornemens een ‘nieuw’ bestemmingsplan vast te stellen of een omgevingsvergunning te verlenen waarbij wordt afgeweken van het nu geldende bestemmingsplan; én zijn daarbij één of meer provinciale belangen betrokken? Dan bent u verplicht ons daarbij te betrekken.
Laatst gewijzigd op: 18-juli-2022
Wetgeving:
Wet ruimtelijke ordening
Besluit ruimtelijke ordening
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Besluit omgevingsrecht

Procedure

Sinds 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.