Transcript video Gaan voor Gaaf

Transcript van de video over Gaan voor Gaaf Gelderland.

Provincie Gelderland | 6 dilemma’s |  

De wereld verandert in hoog tempo. Om Gelderland ook in de toekomst mooi en gaaf te houden, moeten we actie ondernemen. Creatieve oplossingen bedenken die werken in de praktijk.
De ruimte in Gelderland wordt steeds schaarser. We hebben meer woningen nodig, willen meer reizen, maar zien ook het klimaat veranderen, de natuur achteruit gaan en we hebben ruimte nodig voor de energietransitie. Alles moet een plek krijgen. Maar niet alles past en kan zomaar. We moeten kiezen. Of op eerder gemaakte keuzes terug durven komen.
Op 5 terreinen in het bijzonder zien we belangen botsen en lopen we tegen ruimtelijke dilemma’s aan.
We zien een groeiende druk op de Gelderse omgeving door de energietransitie. Windturbines, zonneparken, warmtecentrales, waterkrachtcentrales, bodemenergie; alles moeten een plek krijgen in het Gelderse landschap. Hoe zorgen we ervoor dat Gelderland ook open en mooi blijft? En dat we de Gelderse natuur bijvoorbeeld niet te veel belasten?
Ook in Gelderland merken we de gevolgen van een veranderend klimaat. Droogte, maar ook overstromingsgevaar bij rivieren. Voldoet onze huidige aanpak nog wel? Of zijn ingrijpende keuzes nodig? Wat betekent klimaatverandering bijvoorbeeld voor de woningen die gebouwd moeten worden in Gelderland? Stellen we grenzen? Of laten we het los?
Ook in Gelderland loopt de land- en tuinbouw aan tegen de grenzen van de omgeving. Stikstof, Q-koorts, de impact van bestrijdingsmiddelen, mestoverlast. Dit roept een scala aan vragen en dilemma’s op. Hoe houden we de omgeving schoon en gezond en ontzien we de natuur en de bodem? En hoe bieden we tegelijkertijd boeren toekomstperspectief?
Steeds meer mensen willen wonen en werken in Gelderland. Steden groeien. Bedrijventerreinen ook. We ontkomen er niet aan. Bovendien zoeken we steeds meer ruimte voor recreatie en ontspanning. Maar valt dit wel te combineren met de ruimte die nodig is voor de natuur? En waar plaatsen we onze windmolens dan nog?
Veel belangrijke weg- en waterwegen doorkruisen Gelderland. We reizen meer en meer. De filedruk neemt toe, treinen raken vol, fietsenstallingen puilen uit en ook het goederenvervoer neemt toe. Schone alternatieven komen op en zijn hard nodig. Met meer asfalt alleen komen we er niet. Maar hoe dan wel? Hoe verplaatsen we ons duurzaam en houden we tegelijkertijd de omgeving schoon, gezond en leefbaar?
Deze vijf voelbare dilemma’s doen niet alleen iets met de ruimte, maar ook met mensen. Hoe zorgen we voor begrip en steun? Hoe kan iedereen mee blijven doen en voorkomen we achterstand en ongelijkheid?
Dilemma’s vragen om antwoorden. Antwoorden beginnen met het goede gesprek. Met durf, creativiteit en oplossingsgerichtheid. Anders kijken, anders denken, anders werken. Een Gaaf Gelderland maken we samen

Link naar de film Gaan voor Gaaf op YouTube.