Transcript - Groot onderhoud N811 Lobith – Babberich

Lees het transcript van de presentatiefilm van Groot onderhoud N811 Lobith – Babberich.

Groot onderhoud N811 Lobith – Babberich
Gepland voor 2023
Provincie Gelderland gaat in 2023 groot onderhoud uitvoeren aan de N811 tussen Lobith en 
Babberich. Dat project bereiden we nu voor. In deze presentatie leggen we uit wat we willen gaan 
doen. 
Hier ziet u de ligging van de N811. 
Wat wil de provincie doen?
Samengevat, gaan we vier dingen doen:
We vervangen de toplaag van het asfalt
Landbouwverkeer bij Herwen, dat nu nog op de smalle Polderdijk rijdt, mag ook gaan rijden op de 
provinciale Batavenweg
We verleggen de busroutes naar de provinciale weg, zodat de bussen niet meer door de dorpen 
hoeven te rijden
En we maken een plan om de provinciale weg beter in te passen in het landschap
Hierna leggen we elk onderdeel verder uit. Alle informatie over dit project staat ook op onze website: 
www.gelderland.nl/N811. 
Toplaag van asfalt vervangen
• Voorbereidingen
• Vervangen geluidsreducerend asfalt
In 2023 vervangen we de toplaag van het asfalt, omdat die laag slijt. Ook vervangen we het 
geluidsreducerend asfalt op het Witte Kruis in Babberich. 
We beginnen vier tot vijf jaar van tevoren met voorbereidingen. Die tijd hebben we nodig om vast te 
stellen wat er precies moet gebeuren, om alle belanghebbenden op tijd te betrekken, om een 
aannemer te selecteren en om alle vergunningen te regelen.
Dit betekent dat we dus al vroeg een inschatting moeten maken of asfaltonderhoud ook echt nodig 
is. Als in 2023 blijkt dat het nog kan wachten, dan stellen we dat uit. We geven dus geen geld uit als 
dat niet nodig is.
Als we asfalt vervangen, proberen we zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken. En we zetten in op 
zo min mogelijk CO2-uitstoot. We werken dus zo duurzaam mogelijk en proberen de overlast tijdens 
het werk tot een minimum te beperken.
Landbouwverkeer toestaan op Batavenweg
• Tussen rotonde Halve Maan (Lobith) en kruispunt met Brugweg
Momenteel rijdt landbouwverkeer langs Herwen via de Polderdijk en Molenhoek. Dat levert 
gevaarlijke situaties op, zowel voor aanwonenden als andere weggebruikers, zoals scholieren.
In overleg met landbouworganisaties, de dorpsraad van Herwen, de gemeente Zevenaar en de politie 
hebben wij verschillende mogelijkheden onderzocht. De beste optie is om landbouwverkeer na ons 
groot onderhoud toe te staan op de provinciale Batavenweg. Dat is het stuk van de N811 tussen de 
rotonde Halve Maan bij Lobith en het kruispunt met de Brugweg. Op het gedeelte tussen dit 
kruispunt en de rotonde in Babberich is landbouwverkeer al toegestaan. 
Route lijnbus uit Herwen en Babberich
• Nieuwe bushaltes Herwen en Babberich
• Weghalen bussluis Babberich
• Maatregelen snelheid Witte Kruis
De lijnbus rijdt nu nog door de dorpen Herwen en Babberich. Dat geeft overlast voor inwoners, door 
trillingen en doordat ze verkeersonveiligheid ervaren. Ook leidt het tot vertragingen in de busdienst. 
In overleg met de busmaatschappij, de dorpsraden van Herwen en Babberich en met de gemeente 
Zevenaar hebben we daarom besloten om de busroute uit de dorpen te halen. We leggen nieuwe 
bushaltes aan langs de N811:
Bij Herwen, bij de aansluiting van de Molenstraat op de Batavenweg én bij de rotonde in de Brugweg
In Babberich aan het Witte Kruis
Deze plaatsen liggen dicht genoeg bij de woningen om goed bereikbaar openbaar vervoer te 
garanderen. En tegelijk ver genoeg van de bebouwing om hinder te beperken. Ook kunnen we op 
deze plaatsen zorgen voor veilige looproutes naar en van de haltes.
Er ligt een bussluis tussen het Witte Kruis en de Zwanenwaaij. Deze bussluis wordt vaak illegaal 
gebruikt en er gebeuren regelmatig ongevallen met fietsers. Omdat we de bushalte verplaatsen, is de 
bussluis niet meer nodig. We halen de bussluis weg en we verbeteren de fietsdoorsteek die ernaast 
ligt. 
De snelheid van autoverkeer op het Witte Kruis is te hoog. Om te zorgen dat verkeer zich aan de 
maximale snelheid houdt, vroegen we de politie hier extra te controleren. Ook nemen wij 
maatregelen die de snelheid beperken. 
Landschappelijke inpassing verbeteren
• Wilgenrij Batavenweg
• Essenrijen Brugweg Herwen
• ‘Natuurlijk sturen’ bij Witte Kruis
De bomen en het groen langs onze wegen zijn belangrijk. We genieten ervan als we erlangs komen. 
En ze helpen ons de weg te herkennen. Ook zijn ze belangrijk voor de natuur: bomen bieden 
beschutting aan ander groen en zijn leefgebied voor heel veel dieren.
Maar de bomen langs de N811, zijn niet meer in goede staat, Met name de wilgenrij langs de 
Batavenweg en de essenrijen langs de Brugweg bij Herwen. Onderzoek laat zien dat veel van deze 
bomen tussen circa 5 en 15 jaar zullen afsterven. Daarom denken we nu al na over de toekomst van 
deze laanstructuren. En daarbij betrekken we ook de omgeving. Het doel is het realiseren van een 
nieuwe, toekomstbestendige laanstructuur langs deze delen van de N811.
Langs het Witte Kruis in Babberich gebruiken we groen voor ‘natuurlijk sturen’. Met behulp van 
landschappelijke elementen, zoals bomen of struiken, willen we automobilisten meer bewust maken 
van de dorpse omgeving van Babberich. Ook het vergroenen van de middengeleiders kan daarbij 
helpen. En los daarvan, groene middengeleiders betekenen ook: minder verstening, en dat is weer 
belangrijk vanwege de klimaatontwikkelingen.
Proces
2021 – 2022 Voorbereiding
2022 Procedures, selectie aannemer
2023 Uitvoering
Zo bereiden we dus verschillende maatregelen voor, om ervoor te zorgen dat de weg weer jaren mee 
kan. Deze voorbereiding voeren we uit in 2021 en 2022. 
In 2022 starten we ook met de benodigde vergunningaanvragen en we selecteren een aannemer die 
het groot onderhoud gaat uitvoeren. Die aannemer mag dan in 2023 aan de slag. 
Wilt u meer weten?
Hopelijk hebben we u met deze presentatie een goede indruk gegeven van onze plannen met de 
N811. Alle actuele informatie over dit project staat op onze website: www.gelderland.nl/N811. 
En als u nog vragen heeft over dit project, dan kunt u daarvoor het beste contact opnemen met ons 
Provincieloket. Dat kan telefonisch, via 026 – 359 99 99; en via e-mail, op 
provincieloket@gelderland.nl