Verminderen van geuroverlast

Bij productie door een bedrijf kan geur vrijkomen. Met een vergunning zorgen we ervoor de uitstoot van stoffen die geurhinder kunnen veroorzaken zo laag mogelijk is.

Melding stank

Heeft u overlast van geur, dan kunt u dit melden bij het meldpunt van de Gelderse omgevingsdiensten.

Als u in de buurt woont van een bedrijf waar geur vrijkomt, dan kunt u daar last van hebben. Die hinder kan verschillende negatieve effecten op de gezondheid hebben, zoals stress, hoofdpijn, misselijkheid, benauwdheid en slapeloosheid. Bij het verlenen van een vergunning aan bedrijven die onder bevoegd gezag van de provincie vallen, maken we gebruik van de ‘Beleidsregel geur voor milieubelastende activiteiten niet-veehouderijen Gelderland 2024’.

Kaarten met informatie over uw leefomgeving

Bedrijven met een omgevingsvergunning waarin voorwaarden over geur staan