Verminderen van geluidoverlast

In ons dichtbevolkte land zijn er veel bronnen en activiteiten die geluid produceren, zoals bijvoorbeeld weg- en vliegverkeer, spoorwegen, bedrijven en windmolens. Geluid heeft invloed op hoe we ons voelen en dus op onze gezondheid.

Geluidsoverlast melden

Ervaart u geluidoverlast van bijvoorbeeld een drukke weg of industriegebied, dan kunt u dit melden.

Geluidhinder kan zorgen voor verstoring van het slaapritme, stressreacties en zelfs hart- en vaatziekten. Onze ambitie is een gezonde leefomgeving voor onze inwoners door het beperken van geluidhinder bij provinciale wegen, bedrijven waarvan we toezichthouder zijn, spoorweglawaai en vliegvelden in Gelderland.

Overlast van geluid

Woont u in de buurt van een drukke weg of industriegebied en ervaart u overlast van geluid? Meld dit dan bij ons. In ons Actieplan Geluid 2018 - 2022 leest u op welke manier we maatregelen nemen. Vanwege gewijzigde Europese regelgeving is er in 2023 geen Actieplan Geluid. Het beleid uit het Actieplan Geluid 2018-2022 (PDF 11.5 MB) zetten we ongewijzigd voort tot Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten uiterlijk 18 juli 2024 het Actieplan Geluid 2024-2028 vaststellen.

Op de geluidsbarometer hiernaast ziet u hoeveel decibel overlast bepaalde vervoersmiddelen veroorzaken.

Kaarten met informatie over uw leefomgeving

Geluidcontouren en beperkende maatregelen van provinciale wegen
Gebieden waarin we stilte en rust beschermen en ontwikkelen
Meer informatie over Gelderland en de rest van Nederland