Digitaal toegankelijk tabel Veluwe

Digitaal toegankelijk tabel Veluwe

Tabel 1: Herkomst van depositie per Natura 2000-gebied de Veluwe

N2000 gebiedLandbouw (Gelderland)Landbouw (Buiten Gelderland)Mobiliteit (Gelderland)Mobiliteit (Buiten Gelderland)Bouw en wonen (Gelderland)Bouw en wonen (Buiten Gelderland)Industrie (Gelderland)Industrie (Buiten Gelderland)
Binnenveld40,7%29,0%6,1%12,4%4,2%4,0%0,7%2,9%
Landgoederen Brummen54,0%20,0%6,1%6,5%7,8%2,1%1,5%1,9%
Veluwe40,9%29,4%8,6%9,3%4,5%3,5%1,2%2,6%
Veluwerandmeren29,3%41,0%5,6%12,5%2,2%5,3%0,6%3,4%
N2000 gebied
Binnenveld
Landbouw (Gelderland)
40,7%
Landbouw (Buiten Gelderland)
29,0%
Mobiliteit (Gelderland)
6,1%
Mobiliteit (Buiten Gelderland)
12,4%
Bouw en wonen (Gelderland)
4,2%
Bouw en wonen (Buiten Gelderland)
4,0%
Industrie (Gelderland)
0,7%
Industrie (Buiten Gelderland)
2,9%
N2000 gebied
Landgoederen Brummen
Landbouw (Gelderland)
54,0%
Landbouw (Buiten Gelderland)
20,0%
Mobiliteit (Gelderland)
6,1%
Mobiliteit (Buiten Gelderland)
6,5%
Bouw en wonen (Gelderland)
7,8%
Bouw en wonen (Buiten Gelderland)
2,1%
Industrie (Gelderland)
1,5%
Industrie (Buiten Gelderland)
1,9%
N2000 gebied
Veluwe
Landbouw (Gelderland)
40,9%
Landbouw (Buiten Gelderland)
29,4%
Mobiliteit (Gelderland)
8,6%
Mobiliteit (Buiten Gelderland)
9,3%
Bouw en wonen (Gelderland)
4,5%
Bouw en wonen (Buiten Gelderland)
3,5%
Industrie (Gelderland)
1,2%
Industrie (Buiten Gelderland)
2,6%
N2000 gebied
Veluwerandmeren
Landbouw (Gelderland)
29,3%
Landbouw (Buiten Gelderland)
41,0%
Mobiliteit (Gelderland)
5,6%
Mobiliteit (Buiten Gelderland)
12,5%
Bouw en wonen (Gelderland)
2,2%
Bouw en wonen (Buiten Gelderland)
5,3%
Industrie (Gelderland)
0,6%
Industrie (Buiten Gelderland)
3,4%

Tabel 2: Aantal hexagonen per overschrijdingsklasse op de Veluwe (absoluut)

Natura 2000-gebiedGeen overschrijding0 - 100 mol/ha/jaar100 - 250 mol/ha/jaar250 - 500 mol/ha/jaar500 - 1000 mol/ha/jaar> 1000 mol/ha/jaarTotaal
Veluwerandmeren          1.412               -               -                 -                 -               -            1.412
Veluwe          4.965        4.338        4.929        22.105        46.362        9.422          92.121
Landgoederen Brummen               74             21             30               32               49             10               216
Binnenveld                3               7             29                6               11               -                56
Natura 2000-gebied
Veluwerandmeren
Geen overschrijding
          1.412
0 - 100 mol/ha/jaar
               -
100 - 250 mol/ha/jaar
               -
250 - 500 mol/ha/jaar
                 -
500 - 1000 mol/ha/jaar
                 -
> 1000 mol/ha/jaar
               -
Totaal
            1.412
Natura 2000-gebied
Veluwe
Geen overschrijding
          4.965
0 - 100 mol/ha/jaar
        4.338
100 - 250 mol/ha/jaar
        4.929
250 - 500 mol/ha/jaar
        22.105
500 - 1000 mol/ha/jaar
        46.362
> 1000 mol/ha/jaar
        9.422
Totaal
          92.121
Natura 2000-gebied
Landgoederen Brummen
Geen overschrijding
               74
0 - 100 mol/ha/jaar
             21
100 - 250 mol/ha/jaar
             30
250 - 500 mol/ha/jaar
               32
500 - 1000 mol/ha/jaar
               49
> 1000 mol/ha/jaar
             10
Totaal
               216
Natura 2000-gebied
Binnenveld
Geen overschrijding
                3
0 - 100 mol/ha/jaar
               7
100 - 250 mol/ha/jaar
             29
250 - 500 mol/ha/jaar
                6
500 - 1000 mol/ha/jaar
               11
> 1000 mol/ha/jaar
               -
Totaal
                56

Tabel 3: Aantal hexagonen per overschrijdingsklasse op de Veluwe (procenten)

Natura 2000-gebiedGeen overschrijding0 - 100 mol/ha/jaar100 - 250 mol/ha/jaar250 - 500 mol/ha/jaar500 - 1000 mol/ha/jaar> 1000 mol/ha/jaar
Veluwerandmeren100,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Veluwe5,40%4,70%5,40%24,00%50,30%10,20%
Landgoederen Brummen34,30%9,70%13,90%14,80%22,70%4,60%
Binnenveld5,40%12,50%51,80%10,70%19,60%0,00%
Natura 2000-gebied
Veluwerandmeren
Geen overschrijding
100,00%
0 - 100 mol/ha/jaar
0,00%
100 - 250 mol/ha/jaar
0,00%
250 - 500 mol/ha/jaar
0,00%
500 - 1000 mol/ha/jaar
0,00%
> 1000 mol/ha/jaar
0,00%
Natura 2000-gebied
Veluwe
Geen overschrijding
5,40%
0 - 100 mol/ha/jaar
4,70%
100 - 250 mol/ha/jaar
5,40%
250 - 500 mol/ha/jaar
24,00%
500 - 1000 mol/ha/jaar
50,30%
> 1000 mol/ha/jaar
10,20%
Natura 2000-gebied
Landgoederen Brummen
Geen overschrijding
34,30%
0 - 100 mol/ha/jaar
9,70%
100 - 250 mol/ha/jaar
13,90%
250 - 500 mol/ha/jaar
14,80%
500 - 1000 mol/ha/jaar
22,70%
> 1000 mol/ha/jaar
4,60%
Natura 2000-gebied
Binnenveld
Geen overschrijding
5,40%
0 - 100 mol/ha/jaar
12,50%
100 - 250 mol/ha/jaar
51,80%
250 - 500 mol/ha/jaar
10,70%
500 - 1000 mol/ha/jaar
19,60%
> 1000 mol/ha/jaar
0,00%