Digitaal toegankelijk tabel Veluwe

Digitaal toegankelijk tabel Veluwe

Tabel 1: Herkomst van depositie per Natura 2000-gebied de Veluwe

N2000 gebiedLandbouw (Gelderland)Landbouw (Buiten Gelderland)Mobiliteit (Gelderland)Mobiliteit (Buiten Gelderland)Bouw en wonen (Gelderland)Bouw en wonen (Buiten Gelderland)Industrie (Gelderland)Industrie (Buiten Gelderland)
Binnenveld40,7%29,0%6,1%12,4%4,2%4,0%0,7%2,9%
Landgoederen Brummen54,0%20,0%6,1%6,5%7,8%2,1%1,5%1,9%
Veluwe40,9%29,4%8,6%9,3%4,5%3,5%1,2%2,6%
Veluwerandmeren29,3%41,0%5,6%12,5%2,2%5,3%0,6%3,4%
N2000 gebied
Landbouw (Gelderland)
Landbouw (Buiten Gelderland)
Mobiliteit (Gelderland)
Mobiliteit (Buiten Gelderland)
Bouw en wonen (Gelderland)
Bouw en wonen (Buiten Gelderland)
Industrie (Gelderland)
Industrie (Buiten Gelderland)
Binnenveld
40,7%
29,0%
6,1%
12,4%
4,2%
4,0%
0,7%
2,9%
Landgoederen Brummen
54,0%
20,0%
6,1%
6,5%
7,8%
2,1%
1,5%
1,9%
Veluwe
40,9%
29,4%
8,6%
9,3%
4,5%
3,5%
1,2%
2,6%
Veluwerandmeren
29,3%
41,0%
5,6%
12,5%
2,2%
5,3%
0,6%
3,4%

Tabel 2: Aantal hexagonen per overschrijdingsklasse op de Veluwe (absoluut)

Natura 2000-gebiedGeen overschrijding0 - 100 mol/ha/jaar100 - 250 mol/ha/jaar250 - 500 mol/ha/jaar500 - 1000 mol/ha/jaar> 1000 mol/ha/jaarTotaal
Veluwerandmeren          1.412               -               -                 -                 -               -            1.412
Veluwe          4.965        4.338        4.929        22.105        46.362        9.422          92.121
Landgoederen Brummen               74             21             30               32               49             10               216
Binnenveld                3               7             29                6               11               -                56
Natura 2000-gebied
Geen overschrijding
0 - 100 mol/ha/jaar
100 - 250 mol/ha/jaar
250 - 500 mol/ha/jaar
500 - 1000 mol/ha/jaar
> 1000 mol/ha/jaar
Totaal
Veluwerandmeren
          1.412
               -
               -
                 -
                 -
               -
            1.412
Veluwe
          4.965
        4.338
        4.929
        22.105
        46.362
        9.422
          92.121
Landgoederen Brummen
               74
             21
             30
               32
               49
             10
               216
Binnenveld
                3
               7
             29
                6
               11
               -
                56

Tabel 3: Aantal hexagonen per overschrijdingsklasse op de Veluwe (procenten)

Natura 2000-gebiedGeen overschrijding0 - 100 mol/ha/jaar100 - 250 mol/ha/jaar250 - 500 mol/ha/jaar500 - 1000 mol/ha/jaar> 1000 mol/ha/jaar
Veluwerandmeren100,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Veluwe5,40%4,70%5,40%24,00%50,30%10,20%
Landgoederen Brummen34,30%9,70%13,90%14,80%22,70%4,60%
Binnenveld5,40%12,50%51,80%10,70%19,60%0,00%
Natura 2000-gebied
Geen overschrijding
0 - 100 mol/ha/jaar
100 - 250 mol/ha/jaar
250 - 500 mol/ha/jaar
500 - 1000 mol/ha/jaar
> 1000 mol/ha/jaar
Veluwerandmeren
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Veluwe
5,40%
4,70%
5,40%
24,00%
50,30%
10,20%
Landgoederen Brummen
34,30%
9,70%
13,90%
14,80%
22,70%
4,60%
Binnenveld
5,40%
12,50%
51,80%
10,70%
19,60%
0,00%