Stikstofsituatie Veluwe

We hebben op deze pagina de overschrijding van de Kritische Depositie Waarde en herkomst van de stikstofdepositie op de Veluwe in kaart gebracht.
luchtfoto veluwe

Overschrijding KDW

Het kaartje laat de overschrijding van de KDW op de Veluwe zien.

Per Natura 2000-gebied is ook de mate van overschrijding van de KDW in een diagram gezet. Elke balk geeft 100% van de hectares van het genoemde gebied weer. Hoe donkerder de kleur in de balk, hoe meer overschrijding. De grijze kleur geeft aan dat op dat deel van de hectares geen sprake van overschrijding is.

Herkomst stikstofdepositie

Per Natura 2000-gebied ziet de herkomst van de stikstofdepositie er als volgt uit:

Gebiedsgerichte aanpak Veluwe

De stikstofaanpak voor de Veluwe richt zich op het robuuster maken van de natuur, balans tussen wonen en natuur, de Groene Koers bouw en circulair bouwen, het verduurzamen van industrie, zero-emissie bij bevoorrading van binnensteden in 2025, de Veluwe als wateraccu ontwikkelen, grondgebonden landbouw in verbinding met water en natuur en biodiversiteit.