Stikstof en maatschappelijke opgaven Veluwe

We vertellen wat over de Stikstofconditie en de Verstedelijkingsstrategie.

Stikstofconditie en de Verstedelijkingsstrategie juni 2021:

In de verstedelijkingsstrategie wordt de puzzel gelegd hoe we de woningnood in onze provincie zo goed mogelijk kunnen opvangen binnen de schaarse ruimte. De regio’s Arnhem/Nijmegen en Foodvalley, samen ‘de Groene Metropool’, zijn van plan om 100.000 woningen te realiseren.

Versnelling door GMS: Niet alleen stikstofneerslag, maar ook verdroging leidt tot schade aan de natuur. Een verdroogde natuur is vaak gevoeliger voor stikstof. Onderdeel van GMS-natuurmaatregelen is het treffen van hydrologische maatregelen in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en overgangsgebieden. Daarmee wordt de natuur sterker en minder gevoelig voor stikstof.