Veelgestelde stikstof vragen over verleasen

We hebben de meest gestelde vragen voor u geselecteerd.

Verleasen

Verleasen is een vorm van extern salderen waarbij een bedrijf (saldo-gever) een deel van de stikstofruimte uit zijn vergunning tijdelijk inperkt en beschikbaar stelt aan een ander (saldo-ontvanger). De tijdelijke stikstofruimte kan gebruikt worden voor activiteiten die tijdelijk stikstof veroorzaken.

Het bedrijf dat tijdelijk stikstofruimte ontvangt, mag maximaal 70% van deze stikstofruimte benutten. Bij het eindigen van de leaseperiode mag het bedrijf dat stikstofruimte ter beschikking heeft gesteld (saldo-gever) de ruimte zelf weer voor 100% gebruiken.

Verleasen is alleen mogelijk voor een tijdelijke depositie van maximaal 2 jaar. Gedeputeerde Staten kunnen deze termijn voor- of tijdens het verleasen verlengen als zij dit nodig vinden voor het project.

Het bedrijf dat tijdelijk emissie overneemt, moet bij het bevoegd gezag een (tijdelijke) natuurvergunning aanvragen. Dit kan via het webformulier op de Natuurbescherming: vergunning voor Natura 2000-gebieden pagina. Bij de aanvraag moet een leasecontract toegevoegd worden. In de handreiking ‘intern en extern salderen’ van BIJ12 staan de richtlijnen van dit leasecontract. Op het moment dat de verlease-periode wordt gestart, moet een start- en gereedmelding worden ingediend bij het bevoegd gezag door het bedrijf dat tijdelijk emissie overneemt (saldo-ontvanger). Dit formulier wordt als bijlage bij de (tijdelijke) natuurvergunning meegestuurd. Wie het bevoegd gezag is, is afhankelijk van wie de betreffende vergunning heeft verleend. De provincie is bevoegd gezag voor het afgeven van een natuurvergunning. De gemeente voor een omgevingsvergunning. Het bedrijf dat (tijdelijk) stopt (saldo-gever) krijgt per brief een tijdelijke inperking van de natuur- of omgevingsvergunning.

Nee, de tijdelijk in te perken toestemming kan ook een Omgevingsvergunning (onderdeel milieu of natuur) of melding Activiteitenbesluit zijn.

Ja, de saldo-ontvanger moet voordat hij zijn aanvraag indient een melding doen. Dit kan via het meldingsformulier tijdelijk verleasen stikstofruimte.

Verleasen is een alternatief voor bijvoorbeeld evenementen, de aanleg van een windmolenpark of het bouwrijp maken van een bedrijventerrein.

Nee, verleasen is alleen een oplossing voor tijdelijke projecten.

Ja, dat is mogelijk.

Ja, dat mag. Na afloop van de verleaseperiode kan de saldogever weer 100% van zijn rechten gebruiken.

Dit wordt geregeld via vraag en aanbod op de markt. Er zijn online platforms voor stikstofvraag en -aanbod, waar u uw stikstofruimte kunt aanbieden.

Ja, dat kan.

Ja, dat is een optie als de activiteit die zijn stikstofruimte tijdelijk inperkt (saldogevend is) onlosmakelijk verbonden is aan de projecten. Bij het intrekken van de vergunning van de saldogever, moet in de intrekkingsbeschikking duidelijk vermeld worden om welke projecten en in welke verdeling het gaat.

De saldogever en saldo-ontvanger dienen hiervoor een marktconforme vergoeding af te spreken.

Bekijk de veelgestelde vragen over de overige subthema's.

Andere vraag?

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.