Statement GS Gelderse stikstofaanpak

Lees hier het statement van de Gedeputeerde Staten van 14 juli 2022 over het Gelderse stikstofbeleid.

Uitgangspunten:

  • Het stikstofvraagstuk gaat niet vanzelf voorbij. Wij zullen met zijn allen moeten zorgen dat het beter gaat met de natuur. 
  • Iedereen draagt bij aan stikstofreductie: bouw, industrie, landbouw, logistiek en natuurpartners
  • Het is een plan van ons samen: sectoren, gemeenten, waterschappen en provincie
  • We gaan geen agrarische bedrijven onteigen, dat is voor het behalen van de stikstofdoelen niet nodig. We kopen alleen boerenbedrijven op waarvan de eigenaar zelf heeft aangegeven te willen stoppen.
  • We willen een goede en snelle oplossing voor de PAS-melders
  • Het gaat niet alleen om stikstof; ook om water en klimaat

 

Provincie Gelderland heeft inmiddels € 60 miljoen geïnvesteerd in deze stikstofaanpak. Om verdere stappen te maken hebben we het rijk nodig. Allereerst omdat er meer geld nodig voor (agrarische) ondernemers die willen verduurzamen, verplaatsen of stoppen. Het geld wat wij daar zelf voor reserveerden, is op. Voor de agrarische sector is bijvoorbeeld geld nodig voor innovatie. Zo staan er 250 Gelderse melkveehouders klaar om een slimmere en schonere bedrijfsvoering toe te passen. Dit gaat fors bijdragen aan de 7.500 ton. En biedt perspectief voor onze agrarische sector. Het plan ligt er, maar het geld nog niet. We vragen de minister niet langer te aarzelen en dit nu samen mogelijk te gaan maken. Wat nu kan, moeten we nu doen. Duidelijkheid en zekerheid zijn belangrijk om verder te komen.

De minister heeft ons een jaar de tijd gegeven. In dat jaar gaan we verder op de manier zoals u van ons gewend bent: we werken de plannen uit met al onze partners die betrokken zijn bij de Gelderse stikstofaanpak. We leven in een klein land met grote ambities. Dat vraagt dat we elkaar moeten willen begrijpen: de zorgen én de wensen. Wij in Gelderland kunnen dat. Dat hebben we ook laten zien: wij willen met elkaar praten, niet over elkaar. Alleen zo werken we aan een gezond Gelderland, met een gezonde natuur én met een gezonde landbouw. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

John Berends, Commissaris van de Koning
Peter Drenth, Gedeputeerde provincie Gelderland
Peter van ’t Hoog, Gedeputeerde provincie Gelderland
Peter Kerris, Gedeputeerde provincie Gelderland
Jan Markink, Gedeputeerde provincie Gelderland
Jan van der Meer, Gedeputeerde provincie Gelderland
Helga Witjes, Gedeputeerde provincie Gelderland