Digitaal toegankelijk tabel Rijntakken

Digitaal toegankelijk tabel Rijntakken.

Tabel 1: Herkomst van depositie per Natura 2000-gebied in de Rijntakken.

N2000 gebiedGMS gebiedLandbouw (Gelderland)Landbouw (Buiten Gelderland)Mobiliteit (Gelderland)Mobiliteit (Buiten Gelderland)Bouw en wonen (Gelderland)Bouw en wonen (Buiten Gelderland)Industrie (Gelderland)Industrie (Buiten Gelderland)
De BruukRijntakken29,30%41,10%4,50%9,30%8,70%3,60%0,90%2,60%
Lingegebied & Diefdijk-ZuidRijntakken33,00%34,80%5,10%13,10%4,90%4,90%1,00%3,30%
Loevestein, Pompveld & Kornsche BoezemRijntakken20,30%40,40%6,50%14,80%7,70%5,40%0,50%4,40%
Sint JansbergRijntakken18,10%54,90%3,50%9,30%2,70%8,50%0,70%2,40%
N2000 gebied
De Bruuk
GMS gebied
Rijntakken
Landbouw (Gelderland)
29,30%
Landbouw (Buiten Gelderland)
41,10%
Mobiliteit (Gelderland)
4,50%
Mobiliteit (Buiten Gelderland)
9,30%
Bouw en wonen (Gelderland)
8,70%
Bouw en wonen (Buiten Gelderland)
3,60%
Industrie (Gelderland)
0,90%
Industrie (Buiten Gelderland)
2,60%
N2000 gebied
Lingegebied & Diefdijk-Zuid
GMS gebied
Rijntakken
Landbouw (Gelderland)
33,00%
Landbouw (Buiten Gelderland)
34,80%
Mobiliteit (Gelderland)
5,10%
Mobiliteit (Buiten Gelderland)
13,10%
Bouw en wonen (Gelderland)
4,90%
Bouw en wonen (Buiten Gelderland)
4,90%
Industrie (Gelderland)
1,00%
Industrie (Buiten Gelderland)
3,30%
N2000 gebied
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem
GMS gebied
Rijntakken
Landbouw (Gelderland)
20,30%
Landbouw (Buiten Gelderland)
40,40%
Mobiliteit (Gelderland)
6,50%
Mobiliteit (Buiten Gelderland)
14,80%
Bouw en wonen (Gelderland)
7,70%
Bouw en wonen (Buiten Gelderland)
5,40%
Industrie (Gelderland)
0,50%
Industrie (Buiten Gelderland)
4,40%
N2000 gebied
Sint Jansberg
GMS gebied
Rijntakken
Landbouw (Gelderland)
18,10%
Landbouw (Buiten Gelderland)
54,90%
Mobiliteit (Gelderland)
3,50%
Mobiliteit (Buiten Gelderland)
9,30%
Bouw en wonen (Gelderland)
2,70%
Bouw en wonen (Buiten Gelderland)
8,50%
Industrie (Gelderland)
0,70%
Industrie (Buiten Gelderland)
2,40%

Tabel 2: Aantal hexagonen per overschrijdingsklasse in de Rijntakken (absoluut)

Natura 2000-gebiedGeen overschrijding0 - 100 mol/ha/jaar100 - 250 mol/ha/jaar250 - 500 mol/ha/jaar500 - 1000 mol/ha/jaar> 1000 mol/ha/jaarTotaal
Sint Jansberg                7               6             26               43             159               2               243
Rijntakken        14.569        1.042           667             284               87               1          16.650
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem             262               5               -                 -                 -               -               267
Lingegebied & Diefdijk-Zuid             409             96           144               99               33               3               784
De Bruuk                4               -             17               53               18               -                92
Natura 2000-gebied
Sint Jansberg
Geen overschrijding
                7
0 - 100 mol/ha/jaar
               6
100 - 250 mol/ha/jaar
             26
250 - 500 mol/ha/jaar
               43
500 - 1000 mol/ha/jaar
             159
> 1000 mol/ha/jaar
               2
Totaal
               243
Natura 2000-gebied
Rijntakken
Geen overschrijding
        14.569
0 - 100 mol/ha/jaar
        1.042
100 - 250 mol/ha/jaar
           667
250 - 500 mol/ha/jaar
             284
500 - 1000 mol/ha/jaar
               87
> 1000 mol/ha/jaar
               1
Totaal
          16.650
Natura 2000-gebied
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem
Geen overschrijding
             262
0 - 100 mol/ha/jaar
               5
100 - 250 mol/ha/jaar
               -
250 - 500 mol/ha/jaar
                 -
500 - 1000 mol/ha/jaar
                 -
> 1000 mol/ha/jaar
               -
Totaal
               267
Natura 2000-gebied
Lingegebied & Diefdijk-Zuid
Geen overschrijding
             409
0 - 100 mol/ha/jaar
             96
100 - 250 mol/ha/jaar
           144
250 - 500 mol/ha/jaar
               99
500 - 1000 mol/ha/jaar
               33
> 1000 mol/ha/jaar
               3
Totaal
               784
Natura 2000-gebied
De Bruuk
Geen overschrijding
                4
0 - 100 mol/ha/jaar
               -
100 - 250 mol/ha/jaar
             17
250 - 500 mol/ha/jaar
               53
500 - 1000 mol/ha/jaar
               18
> 1000 mol/ha/jaar
               -
Totaal
                92

Tabel 3: Aantal hexagonen per overschrijdingsklasse in de Rijntakken (procenten)

Natura 2000-gebiedGeen overschrijding0 - 100 mol/ha/jaar100 - 250 mol/ha/jaar250 - 500 mol/ha/jaar500 - 1000 mol/ha/jaar> 1000 mol/ha/jaar
Sint Jansberg2,90%2,50%10,70%17,70%65,40%0,80%
Rijntakken87,50%6,30%4,00%1,70%0,50%0,00%
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem98,10%1,90%0,00%0,00%0,00%0,00%
Lingegebied & Diefdijk-Zuid52,20%12,20%18,40%12,60%4,20%0,40%
De Bruuk4,30%0,00%18,50%57,60%19,60%0,00%
Natura 2000-gebied
Sint Jansberg
Geen overschrijding
2,90%
0 - 100 mol/ha/jaar
2,50%
100 - 250 mol/ha/jaar
10,70%
250 - 500 mol/ha/jaar
17,70%
500 - 1000 mol/ha/jaar
65,40%
> 1000 mol/ha/jaar
0,80%
Natura 2000-gebied
Rijntakken
Geen overschrijding
87,50%
0 - 100 mol/ha/jaar
6,30%
100 - 250 mol/ha/jaar
4,00%
250 - 500 mol/ha/jaar
1,70%
500 - 1000 mol/ha/jaar
0,50%
> 1000 mol/ha/jaar
0,00%
Natura 2000-gebied
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem
Geen overschrijding
98,10%
0 - 100 mol/ha/jaar
1,90%
100 - 250 mol/ha/jaar
0,00%
250 - 500 mol/ha/jaar
0,00%
500 - 1000 mol/ha/jaar
0,00%
> 1000 mol/ha/jaar
0,00%
Natura 2000-gebied
Lingegebied & Diefdijk-Zuid
Geen overschrijding
52,20%
0 - 100 mol/ha/jaar
12,20%
100 - 250 mol/ha/jaar
18,40%
250 - 500 mol/ha/jaar
12,60%
500 - 1000 mol/ha/jaar
4,20%
> 1000 mol/ha/jaar
0,40%
Natura 2000-gebied
De Bruuk
Geen overschrijding
4,30%
0 - 100 mol/ha/jaar
0,00%
100 - 250 mol/ha/jaar
18,50%
250 - 500 mol/ha/jaar
57,60%
500 - 1000 mol/ha/jaar
19,60%
> 1000 mol/ha/jaar
0,00%