Landelijke aanpak piekbelasting stikstof

Er is te veel stikstof waardoor het niet goed gaat met de natuur. Om de stikstofneerslag bij kwetsbare natuurgebieden omlaag te brengen is er een landelijke aanpak voor piekbelasting.

Agrarische bedrijven die onder de aanpak piekbelasting vallen krijgen de mogelijkheid hun bedrijfsvoering te verduurzamen, te verplaatsen, over te stappen naar een ander bedrijfstype, of te stoppen. Dat is geheel op vrijwillige basis. Omdat keuzes hierover grote impact hebben, kunnen ondernemers gebruik maken van uitgebreide ondersteuning. Bedrijven die vallen onder de aanpak piekbelasting kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van extra begeleiding en aanvullende financiële regelingen. 

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting 

Voor veehouders in de buurt van een Natura 2000-gebied die overwegen te stoppen met hun bedrijf is er de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Lbv-plus. De Lbv-plus heeft hogere vergoedingen dan de Lbv. Dat komt doordat de Lbv-plus bedoeld is voor veehouderijlocaties die de meeste stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden veroorzaken. (De Lbv-regeling kon tot en met 1 december 2023 aangevraagd worden. Deze subsidie is nu gesloten.) Bij de subsidieregeling is geen sprake van aankoop van het bedrijf, de ondernemers behouden hun bedrijfslocatie. Deelname aan de regeling is op vrijwillige basis.

Persoonlijke hulp van een zaakbegeleider

Bent u een agrarische ondernemer en overweegt u uw bedrijfsactiviteiten te stoppen? Of denkt u na over omschakelen of verplaatsen? Als u wilt, kunt u bij uw overwegingen persoonlijke ondersteuning krijgen van een zaakbegeleider. Dat is vrijblijvend en kost u niks. Lees in de folder 'Bedrijfskeuzes voor de toekomst' meer over wat een zaakbegeleider wel of niet doet.

Wie zijn die zaakbegeleiders?

In Gelderland zijn 25 zaakbegeleiders die agrariërs kunnen informeren. Ze kennen de landelijke en Gelderse regelingen en weten wat er speelt in de regio. Ook hebben ze contact met gemeenten, RVO en het ministerie. Om een indruk te krijgen wie deze zaakbegeleiders zijn, interviewden we 3 zaakbegeleiders

Teveel stikstof verandert de natuur  

In Nederland is er te veel stikstof in de natuur. Dat is een probleem, want daardoor verzuurt de bodem. Daar kunnen bepaalde planten niet tegen waardoor ze verdwijnen. Ook krijgen zeldzamere plantsoorten, zoals heide, het moeilijk. Hierdoor blijven er te veel dezelfde planten over. Sommige natuurgebieden kunnen daardoor compleet veranderen. Want met zeldzame planten, verdwijnen ook dieren die daarvan leven, zoals bijen en insecten. Deze zijn op hun beurt weer belangrijk zijn voor de bestuiving van onze gewassen en onze voedselproductie.