Volg Provinciale Staten

De vergaderingen en documenten van Provinciale Staten zijn openbaar.
Provinciale Staten in sessie

Vergadering

De vergaderingen en bijeenkomsten van Provinciale Staten zijn openbaar. U kunt ze bijwonen vanaf de publieke tribune in het Huis der Provincie. De Beeldvormende en Oordeelsvormende bijeenkomsten en de Statenvergadering zijn ook live te volgen via www.gelderland.nl/Statenlive.

Statenstukken

Gedeputeerde Staten (GS) gebruiken drie soorten Statenbrieven om te communiceren met Provinciale Staten (PS). Bij informerende Statenbrieven geven GS informatie aan PS over een bepaald onderwerp. Ze vragen dan in principe niet om overleg met PS. Bij consulterende Statenbrieven vragen GS wel om overleg, maar zonder dat PS ergens over besluiten. Dit doen ze bijvoorbeeld om te horen hoe PS denken over een bepaald onderwerp. Bij besluitvormende Statenbrieven vragen GS aan Provinciale Staten om een besluit te nemen. Meestal doen ze dat als in de wet staat dat het laatste woord aan PS is. GS sturen een voorstel voor een besluit, een zogenaamd ‘ontwerpbesluit’, met de brief mee. Een besluit van PS begint niet altijd bij een voorstel van GS. Statenleden kunnen ook zelf een voorstel indienen. Dat heet een initiatiefvoorstel. Alle Statenstukken zijn te vinden op gelderland.stateninformatie.nl.