Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord staat wat VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie tot 2023 willen bereiken. Deze partijen besloten na de verkiezingen van 2019 samen te werken.
Huis der Provincie

In de periode 2019-2023 werken we aan de afspraken uit het coalitieakkoord 'Samen voor Gelderland'. In het coalitieakkoord staat wat VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie tot 2023 willen bereiken. Deze partijen besloten na de verkiezingen van 2019 samen te werken. Zij schreven het coalitieakkoord, en de leden van Gedeputeerde Staten komen uit deze partijen. De SGP zegde toe het akkoord te steunen. Gedeputeerde Staten voeren de afspraken uit het coalitieakkoord uit. Provinciale Staten keurden het coalitieakkoord goed.

Coalitieakkoord

Lees het coalitieakkoord 'Samen voor Gelderland' of lees de samenvatting.