Burgemeestersvacature gemeente Scherpenzeel

"De burgemeester van Scherpenzeel luistert naar iedereen en zorgt dat de kleinere of zachtere stemmen ook gehoord worden."
Huis Scherpenzeel

De burgemeestersvacature in de gemeente Scherpenzeel is gesloten. Deze vacature stond vanaf woensdag 13 juli 2022 in de Staatscourant open tot en met woensdag 24 augustus 2022. Voor de vacature hebben zich 11 sollicitanten gemeld.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt naar verwachting begin november 2022 in de gemeenteraad van Scherpenzeel vastgesteld.

Op deze pagina vindt u de profielschets van de te benoemen burgemeester, het verslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie.

Beste burgemeester

De beste burgemeester voor Scherpenzeel doet gewoon (wat het beste is voor Scherpenzeel)!

Inwoner Scherpenzeel

'Benoeming nieuwe burgemeester'

Solliciteren

Het is niet meer mogelijk om te solliciteren.

Tijdspad burgemeestersbenoeming

Profielschetsvergadering

Op 7 juli 2022 stelt de gemeenteraad van gemeente Scherpenzeel tijdens de profielschetsvergadering het profiel van de nieuws te benoemen burgemeester vast.

Openstelling vacature

Op woensdag 13 juli 2022 wordt de vacature opengesteld in de Staatscourant.

Sluiting sollicitatietermijn

Op woensdag 24 augustus sluit de sollicitatieprocedure

Bekendmaking aantal sollicitanten

Eind augustus brengen we een persbericht uit over het aantal kandidaten dat gesolliciteerd heeft naar de functie van burgemeester gemeente Scherpenzeel.

Gesprek commissaris van de Koning en kabinetschef

Half september nodigen we een aantal kandidaten uit voor een gesprek met de commissaris van de Koning en de kabinetschef.

Vertrouwenscommissie

In oktober voert de vertrouwenscommissie gesprekken met de kandidaten.

Aanbevelingsraad

De aanbevelingsraad komt begin november met haar voorstel voor de meest geschikte kandidaat voor de burgemeestersfunctie.

Installatieraad

Half december wordt de nieuwe burgemeester van gemeente Scherpenzeel geïnstalleerd middels de installatieraad.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het kabinet van de commissaris van de Koning, bereikbaar via e-mail naar kabinet@gelderland.nl.