Burgemeestersvacature gemeente Nunspeet

De beste burgemeester voor de gemeente Nunspeet is betrokken, weet wat er speelt en is zichtbaar.
Marktplein Nunspeet met fontein en spelende kinderen

De burgemeestersvacature in de gemeente Nunspeet is gesloten. Deze vacature stond vanaf maandag 19 december 2022 in de Staatscourant open tot en met vrijdag 20 januari 2023.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt naar verwachting medio april 2023 in de gemeenteraad van Nunspeet vastgesteld.

Op deze pagina kon u  solliciteren en vindt u de profielschets, het verslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie.

Natuurlijk verbindend!

De beste burgemeester kan met alle groepen in de samenleving omgaan, heeft oog voor de verschillende geloofsgemeenschappen en is spontaan, hartelijk en benaderbaar.

Inwoners van de gemeente Nunspeet

De beste burgemeester voor de gemeente Nunspeet

Solliciteren

Het is niet meer mogelijk om te solliciteren.

Tijdspad burgemeestersbenoeming

Profielschetsvergadering

Donderdag 15 december 2022 stelt de gemeenteraad van gemeente Nunspeet tijdens de profielschetsvergadering het profiel van de nieuw te benoemen burgemeester vast.

Openstelling vacature

Maandag 19 december 2022 wordt de vacature opengesteld in de Staatscourant.

Sluiting sollicitatietermijn

Vrijdag 20 januari 2023 sluit de sollicitatieprocedure.

Bekendmaking aantal sollicitanten

Eind januari 2023 brengen we een persbericht uit over het aantal kandidaten dat gesolliciteerd heeft naar de functie van burgemeester gemeente Nunspeet.

Gesprek commissaris van de Koning en kabinetschef

Medio/eind februari 2023 nodigen we een aantal kandidaten uit voor een gesprek met de commissaris van de Koning en de kabinetschef.

Vertrouwenscommissie

Medio maart 2023 voert de commissaris van de Koning een gesprek met de vertrouwenscommissie over alle kandidaten.
In de periode medio maart tot en met medio april 2023 voert de vertrouwenscommissie sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten.

Aanbevelingsraad

De aanbevelingsraad komt medio april 2023 met haar voorstel voor de meest geschikte kandidaat voor de burgemeestersfunctie.

Installatieraad

Medio juni 2023 wordt de nieuwe burgemeester van gemeente Nunspeet geïnstalleerd middels de installatieraad.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het kabinet van de commissaris van de Koning, bereikbaar via e-mail naar kabinet@gelderland.nl.