Burgemeestervacature gemeente Heerde

De burgemeester voor de gemeente Heerde is betrokken en actief; staat tussen de mensen.
Heerde_raadhuis_en_raadzaal.jpg

De burgemeestersvacature in de gemeente Heerde stond vanaf donderdag 16 maart 2023 in de Staatscourant open tot en met donderdag 6 april 2023.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt naar verwachting begin juli 2023 in de gemeenteraad van Heerde vastgesteld.

Op deze pagina vindt u de profielschets, het verslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie.

heerde_recreatie_schaapskudde_dellen_herder_schaap.jpg

Gemeente Heerde zoekt een burgemeester

We zijn een kleine, zelfstandige gemeente. We staan voor een inclusieve samenleving waaraan iedereen mee kan doen!

Profielschets gemeente Heerde

Solliciteren

U kunt niet meer solliciteren

Tijdspad burgemeestersbenoeming

Profielschetsvergadering

Maandag 13 maart 2023 stelt de gemeenteraad van gemeente Heerde tijdens de profielschetsvergadering het profiel van de nieuw te benoemen burgemeester vast.

Openstelling vacature

Donderdag 16 maart 2023 wordt de vacature opengesteld in de Staatscourant.

Sluiting sollicitatietermijn

Donderdag 6 april 2023 sluit de sollicitatieprocedure.

Bekendmaking aantal sollicitanten

Medio april 2023 brengen we een persbericht uit over het aantal kandidaten dat gesolliciteerd heeft naar de functie van burgemeester gemeente Heerde.

Gesprek commissaris van de Koning en kabinetschef

In mei 2023 nodigen we een aantal kandidaten uit voor een gesprek met de commissaris van de Koning en de kabinetschef.

Vertrouwenscommissie

Begin juni 2023 voert de commissaris van de Koning een gesprek met de vertrouwenscommissie over alle kandidaten. Hierna voert de vertrouwenscommissie deze maand sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten.

Aanbevelingsraad

De gemeenteraad komt begin juli 2023 tijdens de aanbevelingsraad met haar voorstel voor de meest geschikte kandidaat voor de burgemeestersfunctie.

Installatieraad

Begin oktober 2023 wordt de nieuwe burgemeester van gemeente Heerde geïnstalleerd middels de installatieraad.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het kabinet van de commissaris van de Koning, bereikbaar via e-mail naar kabinet@gelderland.nl.