Kennisgeving verkoop van gronden nabij N310 en N797 te Garderen

Kennisgeving van verkoop door provincie Gelderland van percelen grond aan de gemeente Barneveld nabij de provinciale wegen N310 en N797 te Garderen.

Te verkopen aan de gemeente Barneveld:

Kadastrale gemeenteSectieNummerOppervlakte (m²)
GarderenB1477 (gedeeltelijk)2.389
GarderenB1775 (gedeeltelijk)4
GarderenB2667 (gedeeltelijk)7.814
GarderenR5377 (gedeeltelijk)142
GarderenR5377 (gedeeltelijk)842
Kadastrale gemeente
Sectie
Nummer
Oppervlakte (m²)
Garderen
B
1477 (gedeeltelijk)
2.389
Garderen
B
1775 (gedeeltelijk)
4
Garderen
B
2667 (gedeeltelijk)
7.814
Garderen
R
5377 (gedeeltelijk)
142
Garderen
R
5377 (gedeeltelijk)
842

Inleiding

Provincie Gelderland is van plan een aantal percelen te verkopen aan de gemeente Barneveld ter verbetering en in stand houden van de infrastructuur.

Publieke taak

De betreffende percelen grond lenen zich puur en uitsluitend om ingezet te worden ten behoeve van de aanlegde infrastructuur. Gezien de publieke taak van het verbeteren en in stand houden van infrastructuur, is de gemeente Barneveld de enige serieuze gegadigde voor overname van de eigendomsrechten.

Bezwaar

De provincie is van plan om de genoemde percelen te verkopen aan de gemeente Barneveld. Als u meent dat u ook voldoet aan de genoemde criteria en daarom ook in aanmerking komt voor aankoop, kunt u een bezwaar indienen. U moet daarvoor binnen een termijn van 20 kalenderdagen na datum van deze kennisgeving, dus uiterlijk 6 september 2023 een bezwaar indienen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar kennisgevingen-grondzaken@gelderland.nl onder vermelding van kenmerk: N310 en N797 Garderen. In deze e-mail geeft u aan waarom u het niet eens bent met de voorgenomen verkoop. Wij stellen deze termijn omdat wij en de koper onredelijk zouden worden benadeeld als ook na deze termijn nog tegen het aangaan van de verkoop opgekomen kan worden.

Provincie Gelderland publiceert dit voornemen op gelderland.nl/pacht-en-koop. Met deze publicatie geeft de provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).