Mandaatregister

In dit mandaatregister ziet u een overzicht van alle geldende mandaten, volmachten en machtigingen van provincie Gelderland. Het geeft aan welke bevoegdheden de algemeen directeur, de concernmanagers en functionarissen van de provincie hebben.

Per afdeling

Vragen

Heeft u vragen over onze bevoegdheden, de geldende mandaten, volmachten en/of machtigingen? Neem dan contact met ons op.