Nieuwe regels Groene ontwikkelingszone

Op 31 mei 2022 stelden Gedeputeerde Staten regels voor de Groene ontwikkelingszone vast. De Groene ontwikkelingszone (GO) is het gebied dat tussen en rondom natuurgebieden ligt. Hierin liggen onder andere de ecologische verbindingszones, de verbindende schakels tussen de natuurgebieden.
Nieuwe regels Groene ontwikkelingszone

We hebben de regels voor de Groene ontwikkelingszone uitgewerkt naar aanleiding van de actualisatie 8 van de Omgevingsverordening.

Bouwen in de Groene ontwikkelingszone

Als een initiatiefnemer iets wil bouwen in deze Groene ontwikkelingszone, moet hij tegelijk de kernkwaliteiten versterken door natuur- en landschapselementen aan te leggen. De nieuwe regels helpen bij het bepalen hoe en waar die versterking moet gebeuren. De regels en de tabellen met toelichting die erbij horen vindt u hiernaast.

Documenten

Rekentabellen Groene Ontwikkelingszone

De rekentabellen Groene Ontwikkelingszone zijn ook als invultabel in Excel beschikbaar. Dit Excel bestand kunt u aanvragen via het Provincieloket.