Zaakbegeleider Marco Hesen: informatie neemt onzekerheid weg

Wel of geen gebruikmaken van regelingen uit de landelijke aanpak piekbelasting? Dat is een keuze die elke agrariër zelf moet maken. Bent u agrarisch ondernemer en heeft u vragen of wilt u uitleg? Dan kunt u terecht bij een zaakbegeleider.

In Gelderland zijn 25 zaakbegeleiders die agrariërs kunnen informeren. Ze kennen de landelijke en Gelderse regelingen, en weten wat er speelt in de regio waarin uw bedrijf staat. Ook hebben ze onder andere contact met gemeenten, RVO en het ministerie. Als u dat wilt, kunt u in een gesprek met een zaakbegeleider al uw vragen stellen. Dat kan behulpzaam zijn bij de besluiten over de toekomst van uw bedrijf. U kunt een afspraak maken via de website van RVO of door een e-mail te sturen aan de provincie. In het Rivierengebied en de Achterhoek kunt u bijvoorbeeld in gesprek met Marco Hesen. “Onzekerheid vreet het meest aan een mens. Om te kiezen, moet je weten wat alle opties zijn. Ik wil alle informatie geven die een ondernemer niet heeft.”

Onzekerheden voor ondernemers

Marco Hesen is zaakbegeleider voor ondernemers in het Rivierengebied en de Achterhoek. “2 heel diverse gebieden met mooie bedrijven die professioneel hun werk doen.” Naast zijn werk als zaakbegeleider is hij rentmeester en houdt hij zich bezig met onder andere: grondzaken, verwerving, taxatie en nadeelcompensatie van agrarisch vastgoed. 10 jaar had hij een eigen melkveebedrijf dat mede door overheidsmaatregelen gestopt is. “Daardoor weet ik waar voor ondernemers zekerheden maar juist ook onzekerheden zitten.”

Meedenken en uitleggen

Over die onzekerheden wil Marco graag meedenken. Door de regels uit te leggen en vragen te beantwoorden. In een gesprek wil Marco graag weten wat er speelt op het bedrijf en waarom de ondernemer zich heeft opgegeven voor Lbv-plus. Als de andere regelingen open gaan, helpen zaakbegeleiders ook daarbij. Voorbereidende vragen stellen kan nu al. Denk bijvoorbeeld aan vragen over hoe een dergelijke regeling eruit kan gaan zien en hoe een regeling voor een bedrijf in je voordeel kan werken. “Ik probeer te ontdekken of de ondernemer overal aan heeft gedacht en of die de gegevens goed heeft ingevuld. En ik beantwoord vragen. Als ik het antwoord niet weet, zoek ik het antwoord bij anderen, bijvoorbeeld het ministerie. De meeste vragen gaan nu over wat een ondernemer die stopt, mag doen met de locatie. Ik vraag gemeenten wat er mogelijk is en of ze met de ondernemer kunnen meedenken. Is de kans groot dat die een huis mag bouwen voor zijn kinderen, of bijvoorbeeld een caravanstalling? Wat iemand met een locatie mag doen en wat dat oplevert, bepaalt voor ondernemers mogelijk of het financieel uit kan om mee te doen.”

Praktijk versus regels en omgekeerd

Marco heeft veel contact met de provincie, gemeenten, RVO en het ministerie. Die contacten werken 2 kanten op. Hij stelt er vragen waar ondernemers mee zitten. En als hij merkt dat iets in de praktijk niet goed werkt, geeft hij dat signaal terug aan het ministerie of het RVO. “Als een ondernemer zich aanmeldt voor Lbv of Lbv-plus en het RVO oordeelt positief, rolt daar een subsidiebedrag uit. Dan krijgt de ondernemer een halfjaar om te besluiten of die dat aanneemt; de precieze tijd staat in de beschikking. Binnen die tijd wil de ondernemer wel antwoord op vragen over de toekomstplannen. Natuurlijk kan een gemeente een plan pas definitief goed- of afkeuren als het wordt ingediend. Maar door proactief mee te denken over wat een reële kans van slagen heeft, kan een ondernemer dat meewegen in diens besluit. We horen graag hoe een gemeente het gebied in de toekomst ziet, en het is fijn dat die overzicht heeft. Stel dat er 4 boeren op rij een vergunning voor een caravanstalling aanvragen. Dan krijgen er mogelijk 3 een ‘nee’. Terwijl er misschien andere opties waren waardoor alle 4 een succesvol plan konden indienen.”

Boer zijn is een manier van leven

Gesprekken zijn heel verschillend, merkt hij. “Voor iemand die 65 is en geen opvolgers heeft, komt een beëindigingsregeling misschien wel precies op het juiste moment. Is iemand jonger, dan ligt dat vaak heel anders. Boer zijn is een beroep, maar ook een manier van leven. Sommigen worstelen met de vraag wat zij met hun leven willen als ze besluiten te stoppen.”

Zekerheid over de opties

“Ik merk dat ondernemers bang zijn dat de overheid zaken weer gaat aanpassen. Mijn collega-zaakbegeleiders en ik rekenen op een betrouwbare overheid. Anders zouden we ons daar niet aan verbinden. Ik wil alle informatie geven die een ondernemer niet heeft, zodat die overal over heeft nagedacht en daarna met het gezin en een eigen adviseur kan kiezen. Onzekerheid vreet het meest aan een mens. Om te kiezen, moet je wel weten wat alle opties zijn. Ik hoop dan ook dat de andere regelingen snel bekend zijn, zoals voor verplaatsen, innoveren en andere diersoorten. Dan kan een ondernemer alles goed op een rijtje zetten en op basis daarvan besluiten wat het best past bij bedrijf, gezin en zichzelf. Dat is de beste keuze. Ik ben tevreden als een ondernemer over 5 jaar terugkijkt en denkt: ik heb destijds de goede keuze gemaakt.”

Actuele informatie

Het ministerie van Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit (LNV) biedt verschillende regelingen binnen de aanpak piekbelasting. Tot en met 5 april 2024 kunnen agrariërs zich aanmelden voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus). De regeling voor omschakelen is er ook, de regeling voor extensiveren is aangekondigd en is open in mei 2024. Er volgen nog regelingen voor verplaatsen, innoveren en andere diersoorten. De laatste informatie over aankondiging en opening van regelingen staat op de website van RVO. Op de webpagina van provincie Gelderland staat ook informatie over aanvullende Gelderse regelingen, zoals de subsidieregeling voor veehouders die zich willen richten op andere economische activiteiten. En de subsidieregeling voor veehouders die hun bedrijf willen voortzetten op een andere, bestaande locatie voor veehouderij.

Interviews zaakbegeleiders aanpak piekbelasting

Bent u agrarisch ondernemer en wilt u uitleg over de aanpak piekbelasting? Dan kunt u terecht bij een zaakbegeleider.