Regels voor de Groene ontwikkelingszone

De Groene ontwikkelingszone (GO) is het gebied dat tussen en rondom natuurgebieden ligt. Hierin liggen onder andere de ecologische verbindingszones, de verbindende schakels tussen de natuurgebieden. Als u hier iets wilt bouwen of ontwikkelen, gelden daar regels voor.
Meisje op schommel

De regels zijn vastgelegd in de omgevingsverordening. In de regels staat dat als u iets wilt bouwen, u de natuur in het gebied moet versterken, ook als er geen natuur verloren gaat.

Versterken natuur en landschap 

Als u iets wilt bouwen of ontwikkelen in deze Groene ontwikkelingszone, moet u de kernkwaliteiten van het gebied versterken door natuur- en landschapselementen aan te leggen. De regels bepalen hoe en waar die versterking moet gebeuren. Het webformulier helpt u bij het berekenen van de versterkingsopgave. Hier kunt u invullen wat er bij de ontwikkeling verloren gaat aan natuurkwaliteiten, wat de aard en omvang van de ontwikkeling is en op welke manier u de natuur gaat versterken.

Atlas kernkwaliteiten

Het versterken van natuur en landschap in de Groene Ontwikkelingszone is gericht op de kernkwaliteiten van de natuur en de ontwikkelingsdoelen die er zijn voor de 184 verschillende deelgebieden in de GO. In de Atlas kernkwaliteiten kunt u deze kernkwaliteiten en doelen terugvinden. Hier vindt u ook achtergrondinformatie die helpt bij het maken van een goede keuze tot het nemen van versterkingsmaatregelen. En u vindt hier kaarten van Ecologische verbindingszones, open landschappen en aardkundige waarden die van invloed kunnen zijn op de versterkingsopgave.