Zo werkt natuurbeheer in Gelderland

We beheren natuurgebieden, om ervoor te zorgen dat ze in balans blijven. Met het doel om zoveel mogelijk plant-en diersoorten, die hier van nature horen, in de omgeving te houden. Lees hier hoe we dit doen.
waterplas

Natuurbeheer in het Gelders Natuurnetwerk

Natuurgebieden moeten beheerd worden zodat zoveel mogelijk soorten planten en dieren daar kunnen leven. Zo moeten we bossen af en toe verjongen of een heideveld plaggen. Delen van het natuurgebied zijn via paden toegankelijk voor bezoekers. We helpen bij dit beheer door subsidie (SNL). Deze subsidie is elk jaar vanaf 15 november tot 31 december aan te vragen. Meer informatie over natuurbeheer vindt u via de site van BIJ12. Als grondeigenaar met minder dan 150 hectaren natuurterrein kunt u zich aansluiten bij: Bosgroep Midden NederlandNatuurcollectief Gelderland of Natuurcollectief VALA.

In het Openstellingsbesluit hiernaast staan de beheervergoedingen die in Gelderland gelden, en welke beheertypen niet zijn opengesteld.
Algemene informatie over natuurbeheer vindt u via de site van BIJ12. 

Agrarisch natuurbeheer: buiten het GNN

Buiten het Gelders Natuurnetwerk komt ook natuur voor. De belangrijkste gebieden zijn op de kaart van het Natuurbeheerplan begrensd als leefgebied. In deze leefgebieden kunnen grondeigenaren het beheer aanpassen zodat dat het ten goede komt aan bijzondere planten en diersoorten.