Bloemrijk natuurgrasland ontwikkelen in het Gelders natuur netwerk

Bloemrijke graslanden waren in het verleden net zo gewoon als groene graslanden dat tegenwoordig zijn. Ze waren het leefgebied van talloze planten en dieren. Deze graslanden vormden een belangrijke schakel tussen natuurgebieden. Planten en dieren konden zich via deze graslanden makkelijk verspreiden.

Met de modernisering van de landbouw verdwenen de bloemrijke graslanden uit het landschap. Inmiddels heeft ons natuurbeleid ervoor gezorgd dat veel graslanden weer natuurvriendelijk beheerd worden. Inmiddels is er zo’n 5000 hectare natuurgrasland in het Gelders Natuur Netwerk (GNN).

Belangrijke schakel tussen natuurgebieden

Voor allerlei dieren zijn natuurgraslanden belangrijke verbindingen tussen natuurgebieden. Natuurgraslanden bieden dieren voedsel en dekking. Dat hebben ze nodig om te overleven en zich voort te planten. Ook kunnen deze graslanden een belangrijke bufferzone zijn voor invloeden uit de omgeving. Kwetsbare natuurterreinen vlak bij intensief gebruikte landbouwgronden of stedelijke en industriële gebieden worden zo beter beschermd. Bloemrijke graslanden bieden goede mogelijkheden voor recreatief gebruik. Wandelaars en fietsers waarderen natuurgraslanden. Ze zijn een goed alternatief voor kwetsbare natuurgebieden die niet vrij toegankelijk zijn.

Graszode openwerken geeft sneller meer soorten

Het ontwikkelen van natuurgraslanden met veel soorten bloeiende planten is op veel plaatsen een langdurig proces. Voor een goed herstel van biodiversiteit is dat een groot nadeel. Daarom onderzochten we hoe we dit proces kunnen versnellen. Op verschillende proefvelden zijn proeven gedaan en het blijkt dat een speciale grondbewerking veel sneller resultaat heeft. Door de graszode open te werken en kruidenrijk maaisel of zaad over de opengewerkte grond uit te strooien, groeien er binnen enkele jaren al veel meer soorten. Meer informatie over de uitvoering van deze methode en enkele mooie voorbeelden vindt u in de beheergids.

Situatie voor grondbewerking

Resultaat na openwerken van de grond

Subsidie

Wilt u met deze methode ook uw grasland soortenrijker maken dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Bloemrijk grasland ontwikkelen op agrarische grond 

Veehouders die meer natuurinclusief willen boeren hebben steeds meer interesse in kruidenrijk grasland.  Kruidenrijk grasland heeft namelijk veel voordelen. Boeren kunnen bezuinigen op kunstmest, het levert een gezondere bodem, het is gezond voor het vee en het levert natuurlijk biodiversiteit op.  Daarom hebben we geld beschikbaar gesteld voor de campagne ‘1001 ha kruidenrijk grasland’ van de stichting Urgenda. Urgenda werkt hierin samen met LTO.  We hopen zo veel boeren te helpen om hun grasland kruidenrijker te maken.

Kijk voor meer informatie op de website van 1001 Hectare Kruidenrijk Grasland.