Natuurgebied Leidsche Hoeven bij Tricht

Leidsche Hoeven is een rivierengebied bij Tricht, dat in het voorjaar van 2019 is ingericht als natuurgebied. Sindsdien zijn de 2 natuurgebieden met elkaar zijn verbonden. Zo is een groter en natter gebied van ongeveer 106 hectare ontstaan.

Kaart van Leidsche Hoeven

Aanpassingen in dit natuurgebied

In 2014 ontstonden wensen en ideeën om 2 natuurgebieden te verbinden: de Regulieren en Heerlijkheid Mariënwaerdt. Deze nieuwe natuurlijke verbinding van ruim 100 hectare is inmiddels klaar. Planten en dieren kunnen zich nu gemakkelijk van het ene naar het andere gebied verplaatsen. 


Paradijs

Door deze aanpassingen zijn betere leefomstandigheden ontstaan voor veel plantensoorten. Dit zorgt voor de terugkeer van vochtige en bloemrijke hooilanden. Zoals de dotterbloem, zwanenbloem en de grote boterbloem. En de waterviolier of krabbenscheer in de laagste gebieden. Met deze planten wordt Leidsche Hoeve een paradijs voor vlinders, libellen, bijen, vogels, de kamsalamander en de beschermde heikikker. Ook u kunt genieten van dit paradijs, want het Leidschehoevenpad loopt dwars door dit natuurgebied.

Vanaf 2014 tot eind 2019 zijn onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

Er zijn oevers en poelen gegraven

Er zijn natuurvriendelijke oevers en poelen aangelegd.

Watervoorziening is aangepast

De bestaande bossen, eendenkooien en het hakhout zijn beter voorzien van water. 

Vruchtbare grond is afgegraven

Landbouwgrond is omgevormd naar natuur en de vruchtbare bovengrond is afgegraven.

Nieuwsbrieven

Tijdens de loop van het project zijn verschillende digitale nieuwsbrieven verstuurd. Wilt u een van deze nieuwsbrieven teruglezen? Neem contact met ons op.