Lampenbroek: deel van het GNN bij Klarenbeek

Het natuurgebied Lampenbroek ligt in de zuidelijke IJsselvallei op de overgang van de Veluwe naar het IJsseldal bij het dorp Klarenbeek.

Aanpassingen in dit natuurgebied

Het natuurgebied Lampenbroek ligt in de zuidelijke IJsselvallei op de overgang van de Veluwe naar het IJsseldal bij het dorp Klarenbeek. Lampenbroek is een prachtig natuurgebied met natte bloemrijke hooilanden, houtwallen en vochtige bossen. Het is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Het gebied wordt gevoed door grondwater vanuit het Veluwemassief. We gaan de verdroogde natuur herstellen, nieuwe natuur aanleggen en zorgen dat er meer kwelwater naar de oppervlakte komt. Ook spelen we met de inrichting van het gebied in op klimaatverandering. Waterschap Vallei en Veluwe, Natuurmonumenten, provincie Gelderland en andere overheden werken daarbij nauw samen.


Werkzaamheden

  • De werkzaamheden voor het herstellen van de natuur vinden plaats in 2023 en 2024. 
  • Deze periode is nodig om gronden beschikbaar te krijgen, onderzoeken uit te voeren, de maatregelen in detail uit te werken en vergunningen aan te vragen. 
  • Dit gebeurt in overleg met de grondeigenaren en vertegenwoordigers uit het gebied. 

Meer informatie over Lampenbroek vindt u op de website van Waterschap Vallei en Veluwe.