Lampenbroek: deel van het GNN bij Klarenbeek

Het natuurgebied Lampenbroek ligt in de zuidelijke IJsselvallei op de overgang van de Veluwe naar het IJsseldal bij het dorp Klarenbeek.

Aanpassingen in dit natuurgebied

Het natuurgebied Lampenbroek ligt in de zuidelijke IJsselvallei op de overgang van de Veluwe naar het IJsseldal bij het dorp Klarenbeek. Lampenbroek is een prachtig natuurgebied met natte bloemrijke hooilanden, houtwallen en vochtige bossen. Het is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Het gebied wordt gevoed door grondwater vanuit het Veluwemassief. We gaan de verdroogde natuur herstellen, nieuwe natuur aanleggen en zorgen dat er meer kwelwater naar de oppervlakte komt. Ook spelen we met de inrichting van het gebied in op klimaatverandering. Waterschap Vallei en Veluwe, Natuurmonumenten, provincie Gelderland en andere overheden werken daarbij nauw samen.

We zijn in april 2024 begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden. In de winter van 2025 verwachten we klaar te zijn. 

Meer informatie over natuurherstel Lampenbroek vindt u op de website van Waterschap Vallei en Veluwe.