Lampenbroek: deel van het GNN bij Klarenbeek

Het natuurgebied Lampenbroek ligt in de zuidelijke IJsselvallei op de overgang van de Veluwe naar het IJsseldal bij het dorp Klarenbeek.

Aanpassingen in dit natuurgebied

Het natuurgebied Lampenbroek ligt in de zuidelijke IJsselvallei op de overgang van de Veluwe naar het IJsseldal bij het dorp Klarenbeek. Lampenbroek is een prachtig natuurgebied met natte bloemrijke hooilanden, houtwallen en vochtige bossen. Het is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Het gebied wordt gevoed door grondwater vanuit het Veluwemassief. We gaan de verdroogde natuur herstellen, nieuwe natuur aanleggen en zorgen dat er meer kwelwater naar de oppervlakte komt. Ook spelen we met de inrichting van het gebied in op klimaatverandering. Waterschap Vallei en Veluwe, Natuurmonumenten, provincie Gelderland en andere overheden werken daarbij nauw samen.

We verwachten in maart 2024 te beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden.

Meer informatie over natuurherstel Lampenbroek vindt u op de website van Waterschap Vallei en Veluwe.